Golf NEWS

สมาคมสนามกอล์ฟไทย ยื่นหนังสือถึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปลดล็อกสนามกอล์ฟ

TGCA ยื่นหนังสือให้ ฯพณนายกรัฐมนตรี ขอทบทวนปลดล๊อกสนามกอล์ฟออกจากสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาด

คุณสุชาติ สุวรรณศรี เลขาธิการสมาคมสนามกอล์ฟไทย ได้เข้ายื่นหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการโควิด เรื่อง ขอให้พิจารณานำสนามกอล์ฟออกจากประเภทสถานที่หรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีตัวแทนมารับเพื่อนำเสนอ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

โดยที่สนามกอล์ฟทั่วประเทศ โดนมาตรการของศบค. ให้ปิดสนาม ทางสมาคมฯเตรียมยื่นเรื่องที่จะออกจากการที่สนามกอล์ฟเป็นพื้นที่แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมาตรการดังกล่าวจะเป็นแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ควบคุมป้องกัน ทั้งในส่วนอาคารสถานที่ กิจกรรม รวมถึงตัวผู้ให้บริการ พนักงาน แค๊ดดี้ และนักกอล์ฟ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ได้เสนอจดหมายและร่างมาตรการป้องกันต่างๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจเพื่อพิจารณาปลดล็อกให้สนามกอล์ฟกสามารกลับมาให้บริการ เพื่อให้นักกอล์ฟมีสถานที่ๆ ปลอดภัยใช้ออกกำลังกายซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นในการต่อสู้กับโรคโควิด – 19 และยังเป็นการช่วยเหลือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับมามีรายได้ และกำลังใจในการต่อสู้วิกฤตในครั้งนี้อีกหลายแสนคนต่อไป