Golf NEWS

5 สนามลำพูน นำเสนอ Lamphun Golf Sandbox

5 นามลำพูน นำเสนอ Lamphun Golf Sandbox ถ้าผ่านการอนุมัติ จะเริ่ม 1 ตุลาคม 2564

โครงการ Lamphun Golf Sandbox (LGS) Plus Golf Sealed Route (GSR) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ทั้ง 5 สนามร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง – ลำพูน สาธารณะสุขจังหวัดลำพูน และคณะทำงานจังหวัดลำพูน ร่วมกันพิจารณาสร้างมาตรฐาน

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนนายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน และผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดสนามกอล์ฟและรีสอร์ทในเครือกัซซัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วาระสำคัญเรื่องการวางแผนเปิดรับนักกอล์ฟและนักเดินทางชาวต่างชาติเข้าพำนักท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในจังหวัดลำพูน นำเสนอโครงการ Lamphun Golf Sandbox (LGS) Plus Golf Sealed Route (GSR) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ทั้ง 5 สนามร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง – ลำพูน สาธารณะสุขจังหวัดลำพูน และคณะทำงานจังหวัดลำพูน ร่วมกันพิจารณาสร้างมาตรฐาน
Standard Operated Procedures (SOP) ของโครงการ Lamphun Golf Sandbox (LGS) Plus Golf Sealed Route เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำพูน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดรับนักกอล์ฟและนักเดินทางชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดลำพูนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 เป็นต้นไป ถ้าได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน จากนั้นนำเสนอคณะรัฐบาลพิจารณาขออนุมัติอย่างเป็นทางการ

สนามทั้ง5 ที่เข้าร่วมคือ 1สนามกัซซํน ขุนตาลแอนด์รีสอร์ท ,2สนามกัซซัน เลกาซี่กอล์ฟคลับ ,3 สนามกัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟคลับ,4หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ ,5อาทิตยา เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน เผยหลังประชุมครั้งที่ 1 ว่า”จะเอาเรื่องทั้งหมดเข้าสคบ. ลำพูน ในสัปดาห์หน้าถ้าผ่านก็คงส่งเข้า สคบ.ใหญ่ที่กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักกอล์ฟและนักเดินทางชาวต่างชาติ ที่มาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ 5 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง และจีน

โดยคาดว่าจะสามารถกระตุ้นตลาดกอล์ฟในช่วงไฮซีซั่น เริ่มต้นที่เดือนพฤศจิกายน ไปถึง เดือนกุมภาพันธ์ ประมาณ 35% เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเที่ยวบินที่มีจำนวนน้อยลงทั้งที่นั่ง เที่ยวบินและเส้นทางการบิน จากเดิมที่มีเพียงตลาดท้องถิ่น

ในส่วนของการเตรียมตัวของสนามกอล์ฟทั้ง 5 มีดังนี้ สนามกอล์ฟกัซซัน ทั้ง 3 สนาม ได้รับการฉีดวัคซีน ชิโฟาร์มแล้ว เป็นจำนวน 98 % จากพนักงานทั้งหมด รวมทั้ง พนง. แคดดี้ คนสวนจะมีเพียง 2 % เนื่องจากติดปัญหาด้านสุขภาพครบตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่วนสมาชิกอีก 2 สนาม กำลังเร่งเรื่องการฉีดวัคซีน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

ถ้าโครงการ Lamphun Golf Sandbox (LGS) Plus Golf Sealed Route (GSR)ผ่าน จะพักในสนามกอล์ฟและสลับสนามตีกอล์ฟได้ทั้ง 5 สนามในจังหวัดลำพูน ทั้ง 5 สนามพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มที่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564