Sport Variety

โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลเยาวชน ปี 2

พีทีที โกลบอล เคมิคอล สานต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลเยาวชน ปี 2
พัฒนาศักยภาพเยาวชน สู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรพีทีที ระยอง เปิดโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลเยาวชน ประจำปี 2559 พร้อมด้วยพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนระยอง PTT Rayong Youth League 2016 โดยได้รับเกียรติจาก นายสรัญ รังคสิริ ประธานสโมสรฟุตบอล พีทีที ระยอง และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งมีเยาวชนและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ สนาม PTTGC สำนักงาน จังหวัดระยอง

นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานสโมสร พีทีที ระยอง กล่าวว่า “..สโมสร พีทีที ระยอง มุ่งหวังให้เยาวชนในจังหวัดระยองได้พัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการแข่งขันฟตุบอลเพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง และก้าวสู่โครงการ PTT Rayong Academy และมีโอกาสได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคต..”

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “..บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่า กีฬาจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนเป็นอย่างดี ทั้งในด้านสุขภาพกายและใจ การปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา และส่งเสริมให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพื่อลดปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมอื่น ๆ สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลเยาวชนครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้ด้านกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชน และเยาวชนสามารถนำไปต่อยอดให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป..”

ด้าน นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์ ผู้อำนวยการ พีทีที ระยอง อะคาเดมี เผยว่า “..โครงการ PTTGC Football Clinic มีโค้ชมืออาชีพจาก พีทีที ระยอง อะคาเดมี เป็นผู้ดูแลหลักสูตร และเป็นผู้สอน โดยจะจัดการสอน 10 ครั้งซึ่งแต่ละครั้งจะมีรูปแบบไม่เหมือนกันและจะหมุนเวียนสอนตามสนามต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งการจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนไปพร้อมกันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีประสบการณ์จากการแข่งขัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทดสอบและคัดเลือกเยาวชนที่มีการพัฒนาทั้งในด้านทักษะพื้นฐานและการเข้าใจเกม เพื่อเข้าร่วมใน พีทีที ระยอง อะคาเดมี กิจกรรมฟุตบอลคลินิกเป็นการแบ่งปันความรู้และถือเป็นจุดเริ่มของการต่อยอดสู่การเล่นฟุตบอลระดับสูงต่อไป..”

สำหรับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาฟุตบอลเยาวชน โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วนั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนที่มีใจรักและชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ให้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องจากผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ และก้าวไปสู่การพัฒนาการเล่นฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้น โดยแบ่งออกเป็นการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนระยอง PTT Rayong Youth League เป็นการแข่งขันฟุตบอล 9 คน รุ่น อายุไม่เกิน 8 ปี 10 ปี และ 12 ปี จำนวนรุ่นละ 8 ทีม จัดการแข่งขันประมาณ 7 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2559  ณ สนามฟุตบอลสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสนาม PTTGC สำนักงาน จังหวัดระยอง ส่วนการฝึกสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต้น PTTGC Football Clinic 2016 จัดสำหรับเยาวชนอายุ 8-12 ปี จำนวน 150 คน โดยทีมผู้ฝึกสอนจาก พีทีที ระยอง อะคาเดมี จัดเดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน – ธันวาคม 2559 โดยจะเวียนจัดการฝึกสอนตาม ณ สนามฟุตบอลสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสนาม PTTGC สำนักงานระยอง

0516 col sport 2