Motoring

มาสด้าร่วมแบ่งปันน้ำใจสานต่อโครงการ “มาสด้าปันสุข” ปี 2

มาสด้าตั้ง”ตู้ปันสุข”แบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน
สานต่อโครงการ”มาสด้า ปันสุขปี2”

มาสด้าพร้อมกับผู้จำหน่ายรถยนต์มาสด้าทั่วประเทศ ประกาศสานต่อโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชน “มาสด้า ปันสุข ปี 2”โดยจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ที่บริเวณด้านหน้าโชว์รูมรถยนต์มาสด้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดตลอดเดือนสิงหาคมนี้
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันอาหาร ยาสามัญประจำบ้าน และของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด-19 และร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม