Golf NEWS

Chang Junior Golf Classic 2021 ประกาศเลื่อน

กอล์ฟเยาวชน Chang Junior Golf Classic 2021
ประกาศเลื่อนการแข่งขัน
ออกไปก่อน

Chang – AMG Thailand Junior Golf Tour ผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Chang Junior Golf Classic 2021 ได้ออกประกาศเลื่อนการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ที่สนามกอล์ฟปัตตาเวีย เซ็นจูรี กอล์ฟ คลับ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยได้ออกประกาศมีใจความว่า

” จากสถานการณ์การระบาดของโควิด- 19 ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สูงในจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็น พื้นที่ที่ใช้จัดการแข่งขัน ทั้งนี้จังหวัดชลบุรียังถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (เข้มงวดสีแดง) ตามประกาศของ ศบค. เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทางผู้จัดการแข่งขันจึงขอเลื่อนการแข่งขันรายการ Chang Junior Golf Classic 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 ที่สนามกอล์ฟปัตตาเวีย เซ็นจูรี กอล์ฟ คลับ ออกไป โดยที่ทางผู้จัดจะประกาศวันที่และสนามแข่งขันใหม่อีกครั้ง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน

ทั้งนี้ รายชื่อนักกีพาที่สมัครไว้แล้ว จะถูกย้ายไปตามวันที่จัดการแข่งขันใหม่โดยอัตโนมัติ หากนักกีฬาไม่สะดวกและต้องการถอนตัว สามาร ถแจ้งความประสงค์ที่ได้ Line Official @amggolf

Chang – AMG Thailand Junior Golf Tour ผู้จัดการแข่งขัน”