จ.ชลบุรี สั่งปิดสนามกอล์ฟ รับมือ โควิด-19

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ลงนามคำสั่ง รับมือ โควิด-19
ปิดสถานที่เสี่ยง รวมถึงสนามกอล์ฟด้วย

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 62/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี

ในคำสั่งดังกล่าว ให้ยกเลิกคำสั่งเดิมที่ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ไว้ และให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึง สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งประเภทในร่มและประเภทกลางแจ้ง ซึ่งรวมถึงสนามกอล์ฟ ด้วย นอกจากนี้ในคำสั่งดังกล่าว ยังรวมถึงมาตรการการห้ามดำเนินกิจรรมต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด การเดินทางออกนอกเคหะสถาน และมาตรการที่เกียวข้องอื่นๆ ด้วย