ได้อะไรทางจิตใจจากการเล่นกอล์ฟ

ได้อะไรทางจิตใจจากการเล่นกอล์ฟ

การเล่นกีฬาทำให้เราได้ประโยชน์หลายอย่าง และเล่นกีฬาเป็นสื่อให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นในหลายเหตุผล ตั้งแต่ลดความวิตกกังวล ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ลดระดับของอาการซึมเศร้า ลดความเครียด ช่วยบำบัดสุขภาพจิตได้ดี

เรามาดูกันครับว่ามันเป็นจริงแค่ไหน

กอล์ฟช่วยลดความวิตกกังวล เหตุผลต่อเนื่องมาจากการวิจัยมากมายสรุปว่าการที่คนเราออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกาย ในระดับที่เหมาะสม ไม่หนักและเบาเกินไป จะช่วยลดความวิตกกังวลได้ดี ซึ่งตรงนี้น่าจะเข้าทางกีฬากอล์ฟที่โดยปกติจะใช้เวลาต่อเนื่อง อย่างน้อย 4 ชั่วโมง จากการเล่น 18 หลุม ระยะทางไม่ต้องพูดถึง ถ้าเราเดินครบทุกหลุม ระยะทาง 8-9 กิโลเมตร ลองคิดดูครับว่า หัวใจและปอดจะดีแค่ไหน และแน่ๆ คนส่วนใหญ่ที่เล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ ไม่จริงจังกับผลการเล่น ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกว่าทำอะไรดีๆ ก็จะเกิดตามมา และการศึกษาในยุโรป ในปี 2009 ยังมีการคิดคำนวนและเสริมประโยชน์ตรงนี้ว่าคนที่เล่นกอล์ฟที่เดินเป็นระยะทางขนาดนี้ จะมีอายุยืนขึ้นอีก 5 ปี เพราะระดับของความเครียดที่ลดลง และการได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆ เช่น สนามที่เขียวขจี สะอาด ร่มรื่น เห็นภาพในระยะไกลๆ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราวิตกกังวลน้อยลง

กอล์ฟเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเล่นกอล์ฟไม่ใช่เริ่มมีปฏิกิริยาทางสังคมเฉพาะบนสนามกอล์ฟเท่านั้น การนัดหมายก่อนเล่น การจองสนามเล่น การพูดคุยที่คลับเฮาส์ การพูดคุยกับเพื่อนร่วมก้วนระหว่างเล่นและหลังเล่น หรือแม้แต่คุยกับแค้ดดี้ ก็เป็นช่องทางที่เป็นธรรมชาติของการเล่นกอล์ฟ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้เมื่อเราเป็นมนุษย์สังคมที่ต้องมีการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กัน ความเป็นเพื่อนในการพูดคุยกัน ย่อมจะส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ของคนเล่นแน่นอน การมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลา 4 ถึง 5 ชั่วโมง ยิ่งจะช่วยทำให้ปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย จึงมีคนจำนวนมากใช้สนามกอล์ฟและการเดินเล่นกอล์ฟเป็นช่องทางของการสร้างสัมพันธ์ พูดคุย ตกลงและตัดสินใจในธุรกิจหลายๆครั้ง

กอล์ฟช่วยลดระดับของอาการซึมเศร้า เราคงเคยได้ยินกันบ้างแล้วว่า มีวิจัยยืนยันว่าการออกกำลังกายทำให้เพิ่มสารแห่งความสุข (Endorphins) ที่ทำให้คนเรามีความสุข และยังมีการศึกษาอีกด้วยว่า(แม้การเล่นกอล์ฟจะไม่หนักเหมือนกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอลหรือเทนนิส) ความหนักแบบต่อเนื่องหลายชั่วโมงจากการเล่นกอล์ฟนี้จะทำให้เกิดการรักษาระดับของจิตใจที่ดีไว้ได้ มีงานวิจัยที่ออสเตรเลีย โดย Kristiann Heesch พบว่าผู้หญิงที่เล่นกอล์ฟอย่างต่อเนื่อง หลายๆชั่วโมง จะสามารถต่อสู้กับโรคซึมเศร้าดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่น

กอล์ฟช่วยลดระดับความเครียด ในปี 2015 มีการศึกษาพบว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ทั้งกายและใจ และยิ่งเป็นการออกกำลังกายข้างนอกและในสภาพแวดล้อมสวยงาม เขียวขจีของหญ้าและต้นไม้รอบๆ ยิ่งจะทำให้ ประสบการณ์การเล่นกอล์ฟท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม สงบ จะช่วยลดความเครียดของเราและเกิดการฟื้นตัวกลับมาจากการเหนื่อยล้าทางร่างกายได้ดี งานวิจัยในที่ทำงานก็พบในทิศทางเดียวกัน ว่าที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมสวย สะอาดและมีสีเขียวเยอะๆจะทำให้คนที่ทำงานมีความเครียดที่น้อยลง และการฟื้นตัวจากการทำงานทำได้ดีขึ้น เร็วขึ้น

กอล์ฟเหมือนกับการบำบัดทางจิต การเล่นกอล์ฟช่วยให้คนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตหรือคนที่ใช้สารเสพติดสามารถหลุดพ้นหรือลดปัญหาดังกล่าวได้ดี แสดงให้เห็นว่าการเล่นกอล์ฟมีอิทธิผลต่อสุขภาพกาย ใจ และสุขอนามัยของเรา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก หากเราเล่นกอล์ฟอย่างต่อเนื่อง ในการเล่นกีฬาก็เหมือนกับการจำลองชีวิต ทำให้เรามีความเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้น สามารถที่ดำรงชีวิตในสังคมทั้งนอกและในสนามกอล์ฟ

จะเห็นได้ว่าการเล่นกอล์ฟ เป็นการผสมผสานของสภาพแวดล้อม ธรรมชาติที่ดี ที่สวยงาม สะอาดและเงียบสงบ จะส่งผลดีต่อทั้งกายและใจของคนเล่น และยังมีโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บน้อยมาก หวังว่าท่านที่อ่านบทความนี้จะอยาก และยังคงเล่นกอล์ฟ ตีกอล์ฟต่อไปเพื่อประโยชน์ทั้งกายและใจ ประโยชน์ที่ทำให้คนเล่นมีความวิตกกังวลที่เหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมคนรอบข้าง ขณะที่ความเครียดและการควบคุมความเครียดก็ทำได้ดีกว่า อาการซึมเศร้าก็ถูกทำให้ลดลงได้ และสุดท้ายคือเล่นกอล์ฟช่วยให้เราสามารถควบคุมตัวเองได้ดี

เล่นกอล์ฟกันต่อไปครับ สุดท้ายคือกอล์ฟยังเป็นกีฬาที่มักจะได้รับการอนุญาตให้เล่นได้ก่อน เมื่อเทียบกับกีฬาอื่นๆ ที่ต้องเล่นรวมกัน เล่นในร่ม กอล์ฟเล่นได้ปลอดภัยกว่าทั้งระยะของการเล่น การยืนเล่น ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิค 19 นี้ครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย