Golf NEWS

สวิงสาว “ไทยแอลพีจีเอ” เข้าฉีดวัคซีน

สวิงสาว “ไทยแอลพีจีเอ” เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

นักกีฬากอล์ฟ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีบางส่วน ที่ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มนักกีฬา บุคลากรวงการกีฬา เข้ารับการฉีดวัคซีน จากการจัดจัดสรรโควตา ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก

เนื่องด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาอนุเคราะห์ให้นักกีฬาของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ได้รับโอกาสการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา ในการเดินทางแข่งขัน อาจทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อให้การแข่งขันยังคงดำเนินต่อได้ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา ก่อนเริ่มฤดูกาลแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีที่กำลังจะมีขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก เป็น ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกโรงพยาบาล หน่วยงานดำเนินการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป