Special Report

ช้าง-กองทัพอากาศ ปีที่ 13

ปิดฉากแคมป์เยาวชนภาคฤดูร้อน
“ช้าง-กองทัพอากาศ” ปีที่ 13

“เครื่องดื่มตราช้าง” ร่วมกับ “ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟกองทัพอากาศ” สร้างรากฐานให้นักกอล์ฟเยาวชนไทยในโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง-กองทัพอากาศ” ต่อเนื่องปีที่ 13

สำหรับโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง-กองทัพอากาศ” ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆ เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในด้านกีฬากอล์ฟให้มากขึ้น โดยใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการอบรมนี้จะเปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนอายุ 8-18 ปี ที่สนใจในกีฬากอล์ฟให้ได้เข้ามาเรียนรู้ พร้อมปูพื้นฐาน และพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟอย่างถูกต้องถูกวิธี ซึ่งตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับที่ดีจากบรรดาผู้ปกครองและเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก มีนักกอล์ฟเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้มาแล้วกว่า 3,500 คน โดยแบ่งการฝึกสอนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ เน้นทั้งการปูพื้นฐาน การเล่นลูกสั้น และการวางแผนการเล่น ซึ่งถ่ายทอดวิชาความรู้โดยทีมผู้ฝึกสอนของกองทัพอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมของทั้งร่างกายและจิตใจในการก้าวสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นไป

 “เครื่องดื่มตราช้าง ได้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยโดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดกอล์ฟไทยในทุกระดับ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับเยาวชน จึงได้ริเริ่มโครงการเพื่อสร้างนักกีฬากอล์ฟ มีจัดการแข่งขันกอล์ฟในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการฝึกอบรมทักษะกีฬากอล์ฟหลากหลายโครงการ สำหรับการอบรมทักษะกีฬากอล์ฟในครั้งนี้ “ช้าง” ได้ร่วมมือกับ “กองทัพอากาศ จัดโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน “ช้าง-กองทัพอากาศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยที่ผ่านมามีนักกอล์ฟเยาวชนจากโครงการนี้ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟ จนสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพมากมาย และมีอีกหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกอล์ฟทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

นอกจากนี้ยังมีการคัดเยาวชนฝีมือดีรุ่นอายุ 13-18 ปีที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ “ช้าง-กองทัพอากาศ” จำนวน 2 คน ได้แก่ นายคณิสร เอกคม และนางสาวพิมพ์พรรณวดี บุญชาญ ที่จะได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟในโครงการ “ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ แคมป์ ” อีกด้วย  แฟนกีฬากอล์ฟสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง Facebook : Chang Golf Club