Just Say Know

In the Mood for Love เพลยลิสต์ด้วยความห่วงใย

In the Mood for Love เพลยลิสต์ด้วยความห่วงใย
จาก Tero Music และ กรมสุขภาพจิต

Tero Music ในเครือ TERO Entertainment และ กรมสุขภาพจิต เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ผู้ที่กำลังกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการ และผู้ที่มารับวัคซีนตามจุดฉีดวัคซีนต่าง ๆ โดยเปิดตัวโปรเจค “In the Mood for Love” ผ่านแนวคิดใช้ดนตรีบำบัดสุขภาพจิต และช่วยส่งเสริมการสร้างบรรยากาศส่งต่อความรักและความห่วงใยในสังคม

คุณเนล ทอมป์สัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยเหลือสุขภาพจิตให้คนในสังคมไทย ซึ่งตรงกับเป้าหมายของ TERO Entertainment ที่ต้องการให้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับคนไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากการติดตามของกรมสุขภาพจิตพบว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความเครียดและวิตกกังวลมากขึ้น โดยเฉพาะความกังวลเมื่อต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม เมื่อต้องกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และเมื่อต้องฉีดวัคซีน กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของประชาชนในกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีสุขภาพจิตที่ดีจะส่งผลให้เกิดสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย การทำงานร่วมกับ Tero Music ค่ายเพลงที่สร้างสรรค์ บริหารศิลปิน และ คอนเทนต์เพลงหลากหลายจำนวนมาก จึงผุดโปรเจค “In the Mood for Love”  Playlist เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยลดความเครียด สร้างความรู้สึกดีดีกันในสังคม และส่งต่อไปยังผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

สำหรับในเบื้องต้นนั้น เพลยลิสต์ “In the Mood for Love” มีความยาวกว่า 3 ชั่วโมง ผ่านการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ เน้นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและลดความกังวล ประกอบไปด้วยบทเพลงของศิลปินชื่อดัง เช่น Slot Machine, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, Bedroom Audio, Better Weather, Chilling Sunday, fellow fellow, electric.neon.lamp, Kob Flat Boy, เกิบ ณัฐพงศ์, เอย ธนพรรษ์ และ Melanie เป็นต้น เบื้องต้นได้มีการสร้างเพลยลิสต์ความยาวกว่า 3 ชั่วโมง โดยทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถนำไปใช้เปิดเพื่อสร้างบรรยากาศในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม จุดฉีดวัคซีน หรือประชาชนที่กำลังกักตัวอยู่ที่บ้านก็สามารถนำไปใช้งานได้เช่นเดียวกัน

นอกจากเพลยลิสต์ชื่อเดียวกันกับโปรเจค “In the Mood for Love” นี้แล้ว ภายใต้โปรเจค “In the Mood for Love”  ยังคงจะมีความร่วมมือและนวัตกรรมอื่น ๆ ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมสุขภาพจิต, TERO Entertainment และ Tero Music

นอกจากจะเปิดตามสถานที่บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ แล้ว ใครที่สนใจ ก็สามารถฟัง Playist “In the Mood for Love” ทางยูทูปได้แล้วเช่นกัน