In the Mood for Love เพลยลิสต์ด้วยความห่วงใย

In the Mood for Love เพลยลิสต์ด้วยความห่วงใย
จาก Tero Music และ กรมสุขภาพจิต

Tero Music ในเครือ TERO Entertainment และ กรมสุขภาพจิต เล็งเห็นความสำคัญสุขภาพจิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม ผู้ที่กำลังกักตัวและเฝ้าสังเกตอาการ และผู้ที่มารับวัคซีนตามจุดฉีดวัคซีนต่าง ๆ โดยเปิดตัวโปรเจค “In the Mood for Love” ผ่านแนวคิดใช้ดนตรีบำบัดสุขภาพจิต และช่วยส่งเสริมการสร้างบรรยากาศส่งต่อความรักและความห่วงใยในสังคม

คุณเนล ทอมป์สัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยเหลือสุขภาพจิตให้คนในสังคมไทย ซึ่งตรงกับเป้าหมายของ TERO Entertainment ที่ต้องการให้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับคนไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากการติดตามของกรมสุขภาพจิตพบว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความเครียดและวิตกกังวลมากขึ้น โดยเฉพาะความกังวลเมื่อต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม เมื่อต้องกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ และเมื่อต้องฉีดวัคซีน กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของประชาชนในกลุ่มดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากการมีสุขภาพจิตที่ดีจะส่งผลให้เกิดสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย การทำงานร่วมกับ Tero Music ค่ายเพลงที่สร้างสรรค์ บริหารศิลปิน และ คอนเทนต์เพลงหลากหลายจำนวนมาก จึงผุดโปรเจค “In the Mood for Love”  Playlist เพื่อสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยลดความเครียด สร้างความรู้สึกดีดีกันในสังคม และส่งต่อไปยังผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

สำหรับในเบื้องต้นนั้น เพลยลิสต์ “In the Mood for Love” มีความยาวกว่า 3 ชั่วโมง ผ่านการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ เน้นการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและลดความกังวล ประกอบไปด้วยบทเพลงของศิลปินชื่อดัง เช่น Slot Machine, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, Bedroom Audio, Better Weather, Chilling Sunday, fellow fellow, electric.neon.lamp, Kob Flat Boy, เกิบ ณัฐพงศ์, เอย ธนพรรษ์ และ Melanie เป็นต้น เบื้องต้นได้มีการสร้างเพลยลิสต์ความยาวกว่า 3 ชั่วโมง โดยทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถนำไปใช้เปิดเพื่อสร้างบรรยากาศในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสนาม จุดฉีดวัคซีน หรือประชาชนที่กำลังกักตัวอยู่ที่บ้านก็สามารถนำไปใช้งานได้เช่นเดียวกัน

นอกจากเพลยลิสต์ชื่อเดียวกันกับโปรเจค “In the Mood for Love” นี้แล้ว ภายใต้โปรเจค “In the Mood for Love”  ยังคงจะมีความร่วมมือและนวัตกรรมอื่น ๆ ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของกรมสุขภาพจิต, TERO Entertainment และ Tero Music

นอกจากจะเปิดตามสถานที่บริการด้านสาธารณสุขต่างๆ แล้ว ใครที่สนใจ ก็สามารถฟัง Playist “In the Mood for Love” ทางยูทูปได้แล้วเช่นกัน