คุยกับ ดร.อมร

การตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพของนักกอล์ฟ

สวัสดีครับ คุยกับ ดร. อมร ในสัปดาห์นี้ มีเรื่องน่ากังวลในสถานการณ์โควิด -19 ได้กลับมาใหม่อีกครั้ง มีทีท่าจะรุนแรงมากกว่าเดิมและรวดเร็วกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ วันนี้ผมอยากจะมาคุยเรื่อง วิธีการตั้งเป้าหมายของนักกอล์ฟ ซึ่งการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากมีผลต่อทัศนคติและอารมณ์ แล้วยังมีผลต่อแรงจูงใจของนักกอล์ฟอีกด้วย ปัญหาที่พบก็คือ นักกอล์ฟไม่ทราบวิธีในการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

คาลวิน พีท (Calvin Peete) นักกอล์ฟอาชีพชั้นนำ ได้เรียนรู้การตั้งเป้าหมายจากประสบการณ์ของเขาเอง “เมื่อผมสนใจจะเล่นกอล์ฟ เป้าหมายของผมคือการทำสกอร์ให้ได้ 80 จากนั้นคือ 75 และ 72 ตามลำดับ หลังจากที่ผมปรับปรุงเกมลูกสั้นรอบกรีน และออกแข่งขัน จากนั้นก็ตั้งเป้าว่าจะอยู่ 1 ใน 25 และตามด้วย 1 ใน 10 ของการแข่งขัน สุดท้ายจึงตั้งเป้าว่าจะชนะเลิศ ที่ผมตั้งเป้าหมายเช่นนั้น เพราะผมคงไม่สามารถจะชนะเลิศได้ตั้งแต่เมื่อเริ่มเล่น”

นักจิตวิทยากีฬา ได้ให้คำจำกัดความของการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ไว้ว่า คือการบรรลุมาตรฐาน หรือประสิทธิภาพในการงานใดงานหนึ่ง โดยใช้เวลาตามที่กำหนด

นักกอล์ฟอาจตั้งเป้าหมายว่า ชนะเลิศรายการนี้ หรือติดอยู่ในอันดับ 1 ถึง 10 ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นเชิงพฤติกรรมมากขึ้น เป้าหมายในลักษณะนี้ จะเน้นไปที่ผลการแข่งขัน (Outcome Goals) อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่เน้นไปทางผลการแข่งขันหรือชัยชนะ เป็นเป้าหมายที่ควบคุมยาก เพราะผลการแข่งขันไม่ได้อยู่กับตัวของนักกอล์ฟเองเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับคู่แข่งอีกด้วย นักกอล์ฟอาจเล่นได้ดีที่สุดในชีวิต แต่คู่แข่งขันสามารถทำได้ดีกว่า นักกอล์ฟก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ จากการศึกษาพบว่า การที่นักกอล์ฟเน้นไปที่ชัยชนะหรือผลทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน จะทำให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น เกิดการรบกวนจิตใจและเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานของตน

การตั้งเป้าหมายที่นักกอล์ฟสามารถควบคุมได้

นักกอล์ฟ ควรตั้งเป้าหมายไปที่การปฏิบัติ (Performance Goals) ซึ่งเป็นเชิงพฤติกรรมสามารถวัดและสังเกตได้ ที่สำคัญคือ สามารถควบคุมได้มากกว่า นักกอล์ฟตั้งเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้ว่า เมื่อสิ้นสุดการแข่งขันสามารถทำได้ “สแควร์พาร์” หรือ “5 อันเดอร์” จะสามารถควบคุมและเป็นไปได้มากกว่าตั้งเป้าหมายว่า

”ชนะเลิศการแข่งขัน”

การตั้งเป้าหมายจะต้องใช้ความท้าทาย คือ ยากแต่เป็นไปได้ เพราะถ้าง่ายเกินไปนักกอล์ฟจะไม่เกิดความพยายาม และถ้ายากเกินไป นักกอล์ฟรู้ดีว่าเป็นไปไม่ได้ ก็ไม่พยายามเช่นเดียวกัน การจะทราบว่าการตั้งเป้าหมายเหมาะสมหรือไม่ ให้นำเอาสถิติ ที่ทำได้ในปัจจุบัน มาเป็นบรรทัดฐานที่นักกอล์ฟมือใหม่หัดตั้งเป้าหมายที่กันเบรค 100, 95, 90 และลดลงมาตามลำดับ

นักกอล์ฟเยาวชน อาจนำเอาวิธีตั้งเป้าหมายมาใช้ในการแข่งขัน เช่นการมุ่งสมาธิกับการเล่นไปทีละช็อต ไม่นึกถึงอดีตที่ผ่านมา และอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น การตั้งเป้าหมายในการทีออฟ ให้ลูกอยู่ในแฟร์เวย์ การตั้งเป้าหมายในการแอพโพรช ลูกขึ้นกรีน และหยุดห่างจากหลุม ไม่เกิน 1 คันธง การตั้งเป้าหมายในการพัตต์ว่าไม่เกิน 2 พัตต์ เป็นต้น เมื่อนักกอล์ฟทำได้ในแต่ละช็อต ถือว่าบรรลุความสำเร็จ เมื่อสำเร็จบ่อย ๆ จะสร้างความเชื่อมั่น และการเล่นไปทีละช็อตทำให้เกิดสมาธิได้ดีกว่า มีความกังวลใจน้อยกว่า ที่สำคัญคือ นักกอล์ฟเกิดความพอใจกับผลการแข่งขันที่ตนเองตั้งไว้

เคร็ก วีธนีย์ (Greg Whitney) ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวอเมริกัน ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 20 ณ ประเทศบรูไน ได้แนะนำให้นักกอล์ฟทีมชาติชุดนั้น ตั้งเป้าหมายในการเล่นเพียง “Protect Par” หรือป้องกันพาร์ ไว้ให้ได้ในแต่ละหลุม นั่นคือการตีเรกูลาร์ออน และทำ 2 พัตต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้สำหรับนักกอล์ฟทีมชาติ หรือนักกอล์ฟอาชีพเมื่อหลุมไหนได้เบอร์ดี้ นักกอล์ฟก็จะได้ 1 อันเดอร์ทันที เมื่อปรับมาใช้กับนักกอล์ฟเยาวชนที่เริ่มหัดเล่น หรือขึ้น Class อายุมาใหม่ ระยะตีอาจมากเกินระยะที่ตีได้ นักกอล์ฟเยาวชน ควรตั้งเป้าหมายเพียงป้องกัน “โบกี้” ไว้ให้ได้  ถ้าหลุมไหนได้พาร์ก็จะได้ 1 อันเดอร์ ค่อย ๆ เล่นไปทีละหลุม ลองตั้งเป้าหมายแบบให้ดูนักกอล์ฟเยาวชน จะมีความสุขมากขึ้นทันที เพราะโอกาสทะลุความสำเร็จสูง ไม่เครียด และไม่กดดัน

นักกอล์ฟอาจนำเอาการตั้งเป้าหมายที่เป็นขบวนการ (Process Goal) มาใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เป้าหมาย กระบวนการ จะเน้นที่กระบวนการปฏิบัติทักษะของนักกอล์ฟ เช่น นักกอล์ฟอาจตั้งเป้าหมายว่าต้องเหยียดแขนซ้ายให้ตึงในขณะหมุนไหล่ลากหัวไม้เรียดพื้นไปข้างหลังช้า ๆ หรือนักกอล์ฟอาจตั้งเป้าหมายในขณะพัตต์ว่าจับไม้พัตต์เบา ๆ และพัตต์ผ่านบอลง่าย ๆ เมื่อนักกอล์ฟได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว เป้าหมายแบบกระบวนการ จัดว่าเป็นการสอนหรือแนะนำตนเองในหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติทักษะ เมื่อนักกอล์ฟมีสมาธิอยู่กับกระบวนการปฏิบัติ ความวิตกกังวลจากความคิด ก็จะลดลงและความเชื่อมั่นจะมีมากขึ้น

การตั้งเป้าหมายในการเล่นหรือแข่งขัน

นักกอล์ฟจะต้องตั้งเป้าหมาย ที่สามารถควบคุมได้ให้มากที่สุด มีความท้าทายและเป็นไปได้จริง ไม่มีเป้าหมายใดที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด แต่นักกอล์ฟควรตั้งเป้าหมายที่สามารถควบคุมได้มากที่สุด การเล่นก็จะมีความสุขและเกิดการพัฒนามากขึ้น

สำหรับตัวผมเอง เมื่อก่อนผมเน้นตั้งเป้าหมายให้กับลูกสาวที่ Outcome Goals หรือผลการแข่งขันว่า ต้องได้ที่ 1 เท่านั้น นั่นมีผลต่อความเครียด ความคาดหวัง พอหลุมไหนเสีย หลุมต่อ ๆ ไปก็จะเสียตามมา กว่าจะกลับมาได้ ต้องผ่านไปหลาย ๆ หลุม เพราะกดดัน แต่ปัจจุบันนี้ ผมได้เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ ให้เป็นแบบ Performance Goals และ Process Goal คือ ไม่เน้นเรื่องผลการแข่งขัน แต่เน้นเรื่อง กระบวนการ และพฤติกรรม ในการปฎิบัติของลูกสาวเป็นหลัก ผมเน้นกระบวนการในการฝึกซ้อม  วินัย ว่าถูกต้องไหม และในระหว่างการแข่งขันก็เช่นเดียวกัน มีการทำรูทีน ทำสมาธิ จดจ่อทีละหลุมต่อหลุม อดีตผ่านไปแล้ว ให้อยู่กับปัจจุบัน ทำ 2 ออน 2 พัตต์ จบ ในพาร์ 4 ที่เหลือถ้าได้เบอร์ดี้ก็กำไร พลาดออกโบกี้ไม่เป็นไร ทำอย่างไรให้ผิดพลาดน้อยที่สุด ลองไปใช้วิธีการตั้งเป้าหมายแบบที่มีประสิทธิภาพกันดูนะครับ แล้วจะรู้เลยว่า เกมกีฬากอล์ฟสนุกและมีความสุข มันเป็นอย่างไร

ดร.อมร นันทวะกุล
Parent  Sport Coach
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขา Sport Management