Interviewคอลัมน์ในอดีต

สถาบันสุขภาพโพธาลัย

สถาบันสุขภาพโพธาลัย

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันสุขภาพโพธาลัยค่ะ..

ฉบับนี้จะพาท่านสมาชิกไปทำให้ร่างกาย ปรับตัวเข้าสู่สภาพสมดล…สู่วิถีแห่งอายุวัฒนะ ณ โพธาลัย อาณาจักรแห่งการรักษาสุขภาพ บริการนวดและสปา อันมีรากฐานจากวัฒนธรรมการนวดแผนไทยมาตั้งแต่โบราณกาล พบกับบรรยากาศความสวยงามและสถาปัตยกรรมแกะสลักผนังของฤาษีดัดตน และสัมผัสการนวดที่เป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว กับหัตถการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบรับรองอาชีพได้ที่โพธาลัยเท่านั้น

จากต้นตำหรับการนวดแผนไทยของวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ) ศูนย์รวมมรดกแห่งศาสตร์และศิลป์ของการนวดแพทย์แผนไทยอันเลื่องชื่อมานานกว่า 60 ปี สู่ศูนย์สุขภาพโพธาลัยตามเจตนารมณ์ของตระกูล “ตั้งตรงจิตร” ที่ผูกพันกับวัดโพธิ์มานานกว่า 80 ปี ในฐานะผู้ชำนาญด้านการนวดและหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนนวดแพทย์แผนโบราณวัดโพธิ์ ที่มุ่งมั่นจะนำมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วโลก

ศูนย์สุขภาพจึงถือเป็นอาณาจักรแห่งการนวดแผนไทยและสปาอย่างแท้จริง สืบทอดวิถีแห่งแพทย์แผนไทยซึ่งสามารถบำบัดและบรรเทาทั้งโรคภัยและสภาพจิตใจ โดยใช้รากฐานความรู้ทางหัตถศาสตร์ของท่านชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ่ายทอดผ่านการปรนนิบัติจากหัตถการผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการบำบัดวิถีตามแบบโพธาลัยผสมผสานกับท่วงท่าฤาษีดัดตน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต กระตุ้นระบบการทำงานของร่างกายให้สดชื่น ช่วยฝึกสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพของการหายใจ ฟื้นคืนดุลยภาพตามวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมนำไปสู่ความผ่อนคลายแบบอายุวัฒนะอย่างมีระดับ

0401 int Member 4

0401 int Member 3

0401 int Member 2