กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับใหม่ปี 2022 (2)

กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับใหม่ปี 2022 (ตอน 2)
ใช้ชื่อ รูปภาพ ส่งเสริมการขายได้

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

ฉบับที่ผ่านมา กล่าวถึง กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่นปี 2022 สามารถรับเงินรางวัลได้ไม่เกิน $750  แต่ยังห้ามสอนรับเงิน ฉบับร่างกฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น มีการปรับปรุงสิ่งใหม่ที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับเกมสมัครเล่นระดับโลกในปัจจุบัน ให้เข้าใจกฎง่ายง่ายและนำไปปฏิบัติได้ ในฉบับนี้จะกล่าวถึง ใช้ชื่อรูปภาพ ส่งเสริมการขายได้

การส่งเสริมการขายและการโฆษณา การใช้ชื่อรูปภาพและความเหมือน     

กฎปัจจุบัน: กฎข้อ 6
มีข้อห้ามนักกอล์ฟสมัครเล่นที่เล่นในระดับหัวกะทิ(elite level) ไม่ให้ใช้ชื่อรูปภาพ หรือรูปลักษณ์ของตน ปรากฏในการโปรโมตหรือโฆษณาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตัว (กฎปัจจุบันนี้ ไม่ใช้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่ว ๆไป ที่ไม่ได้แข่งขันในระดับหัวกะทิ)

ตัวอย่างข้อห้าม กฎข้อ 6 ในปัจจุบัน

       – นักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นยอด(elite level) ไม่สามารถรับเงินค่าตอบแทนผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ทางการเงินใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับการส่งเสริมการโฆษณาหรือการขายสิ่งใด ๆ หรือการอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ชื่อ หรือรูปลักษณ์ของตนเพื่อการส่งเสริมการขายการโฆษณา หรือขายสิ่งใด ๆ

ตัวอย่างอนุญาต กฎข้อ 6 ในปัจจุบัน

       แม้จะมีข้อห้าม แต่มีข้อยกเว้นหลายประการที่อนุญาตดังนี้ :

       o การส่งเสริมการขาย และการโฆษณาเพื่อประโยชน์ของสมาคมกอล์ฟระดับชาติ  ระดับภูมิภาครัฐหรือเขต หรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการยอมรับ

       o ไม่รวมการสอนที่ออกอากาศ และการเขียน

       o การรับทุนการศึกษา (เช่นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย)

กฎใหม่ที่เสนอ:
กฎที่เสนอจะไม่รวมถึงข้อจำกัด ใด ๆ อีกต่อไปว่า  นักกอล์ฟสมัครเล่นจะได้รับประโยชน์จากชื่อรูปภาพ หรือรูปลักษณ์ของตนเองอย่างไรซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดการรับค่าใช้จ่าย (ดูค่าใช้จ่าย)

คำอธิบายสำหรับกฎใหม่ที่เสนอ:

อุปสรรค และปัญหาของกฎปัจจุบัน

       – การแนะนำทางโซเชียลมีเดีย  ได้สร้างภูมิทัศน์ที่ข้อห้ามของกฎปัจจุบันเกี่ยวกับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตัว (รวมถึงการเพิ่มรายละเอียดของบุคคลหนึ่ง) นั้นใช้ไม่ได้และเป็นไปไม่ได้ที่หน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติจะตรวจสอบ

       – การหาจุดกลางระหว่างกิจกรรมที่อนุญาต และไม่อนุญาต  จะทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่น  ผู้สนับสนุน และหน่วยงานดูแลระดับชาติ  และไม่เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับกฎที่แก้ไขเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปใช้

       – นักกอล์ฟสมัครเล่นที่ได้รับการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมโครงการทีมระดับชาติ หรือวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ  ซึ่งไม่มีให้สำหรับผู้เล่นสมัครเล่นคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ (รวมถึง ไม่ต้องครอบคลุมค่าเดินทางค่าธรรมเนียมแรกเข้า  การเรียนการสอนอุปกรณ์และค่าครองชีพ  ตลอดจน การรับค่าเล่าเรียนฟรีหรือมีส่วนลดค่าเล่าเรียน) และยังมีความยุ่งยากสำหรับผู้สนับสนุนที่จะได้รับการประชาสัมพันธ์สำหรับความช่วยเหลือที่มีให้กับทีม

       – นักกอล์ฟสมัครเล่น ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการระดับชาติ หรือวิทยาลัยต้องหาวิธีที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในขณะที่ถูก จำกัด โดยกฎนี้  ไม่ให้ยืมชื่อรูปภาพหรือรูปลักษณ์ของเขาหรือเธอเพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ จากผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ

สรุปกฎใหม่
ยกเลิก ข้อห้ามในปัจจุบัน  และอนุญาตให้นักกอล์ฟสมัครเล่น และผู้สนับสนุนเปิดเผยต่อสาธารณะถึงความช่วยเหลือที่มีให้  จะทำให้นักกอล์ฟสมัครเล่นทุกคน มีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของพวกเขา  และช่วยแนะนำความเท่าเทียมเพิ่มเติมในเกมสมัครเล่น

หมายเหตุ : รายละเอียดของกฎใหม่ จะประกาศอย่างเป็นทางการปลายปีนี้ กรุณาติดตามครับ

       หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

โดย อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director