Golf NEWS

SAT-FJGT มอบรางวัล Player Of The Year 2020

บิ๊กบอส กกท.มอบรางวัล Player Of The Year 2020 ของ SAT-FJGT 2020

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบรางวัล Player Of The Year 2020 จากการแข่งขันกอล์ฟ รายการ “SAT-FUTURE JUNIOR GOLF THAILAND TOURNAMENT 2020” ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา

บริษัทฟิวเจอร์จูเนียร์กอล์ฟ(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนในรายการ SAT-Future Junior Golf Thailand 2020 ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล Player Of The Year2020ให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศจากการแข่งขันเก็บคะแนนสะสม ในการแข่งขันรายการดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาในปี 2563 มีการแข่งขันมากถึง 8 รายการมีนักกีฬาให้ความสนใจที่มีอายุตั้งแต่ 7-18ปีเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่งโดยในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่นักกีฬา และสถานศึกษาทั้ง 8สถาบันที่ให้การสนับสนุนในด้านกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (25) ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวกับผู้นักกีฬาและผู้ร่วมงานว่า“ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักกอล์ฟเยาวชน ครอบครัว และตัวแทนของสถาบันการศึกษา สำหรับผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลของ SAT-FJGT 2020 แต่ละคนที่ได้รับรางวัลได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการฝึกซ้อมตลอดทั้งปี จนมีคะแนนสะสมเป็นอับดับ 1 ในแต่ละคลาส ซึ่ง กกท.อยากให้คงวินัยอันดีนี้และพัฒนาฝีมือต่อไปในอนาคต เพราะ กกท. ต้องการสนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬา และน้องๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นยอดนักกีฬากอล์ฟเหมือนโปรรุ่นพี่ๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับโลก กกท. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกผังให้เยาวชนเล่นและรักกีฬา ซึ่งกอล์ฟเป็นหนึ่งในกีฬาที่คนไทยมีโอกาสสร้างชื่อเสียงระดับโลก และ SAT-FJGTก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเม้นท์ที่ส่งเสริมการพัฒนาของเด็กๆเยาวชนตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์สอดคล้องการการพัฒนากีฬากอล์ฟของ กกท อีกด้วย ดังนั้น กกท. จึงอยากใช้โอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนอย่างเป็นทางการความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝัง และสนับสนุนจากครอบครัว รวมถึงสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ได้ฝึกซ้อม รวมถึงแข่งขัน SAT-FJGT ในปีที่ผ่านมา ในนามของ กกท. จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ และอยากให้สนับสนุน ส่งเสริมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากีฬากลอ์ฟรวมถึงสร้างนักกอล์ฟคุณภาพของไทยในอนาคตเพิ่มเติม”

ทั้งนี้ทีมงานผู้จัดการแข่งขัน Future Junior Golf Thailand ขอแสดงความยินดีแก่นักกีฬา , สถาบันการศึกษาทั้ง 8 สถาบัน รวมไปถึงผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนน้องๆนักกีฬาทั้ง 8 คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน SAT-Future Junior Golf Thailand 2021 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : FJGT Future Junior Golf Thailand หรือติดต่อโปรส้ม รุ่งทิวา ปางจั่น โทร 092-949 6236

สำหรับรายชื่อนักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
1. Class Open ชาย นายวรธันย์ ธรรมโชคเจริญ จาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สายไหม
2. Class Open หญิง นางสาวอัจฉริยา ธนอุดมกุล จาก ไรงเรียน Ramkhamhaeng Advent International School
3. Class C ชาย ด.ช.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
4. Class C หญิง ด.ญ.ลภัสรดา เจ้าทรัพย์ จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. Class D ชาย ด.ช.นัทกร เบ็ญนุกุล จาก โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
6. Class D หญิง ด.ญ.รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
7. Class E ชาย ด.ช.พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง จากโรงเรียน International School Bangkok(ISB)
8. Class E หญิง ด.ญ. สิริวริศ พูลประเสริฐ จากโรงเรียน KIS International School