คอลัมน์ในอดีต

แก้วใจจุลจอม : พระราชหฤทัยของพระองค์

พระราชหฤทัยของพระองค์

การสูญเสียสิ่งที่รักในเวลาเดียวถึงสามชีวิตย่อมเป็นความเศร้าสะเทือนใจที่ฝั่งลึกอยู่ในดวงหฤทัยอย่างสุดแสนจะบรรยาย และคงยากยิ่งนักที่จะลืมเลือนได้ในเวลานั้น

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีความรัก และความผูกพันกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯอันเป็นที่รักมากมายยิ่งนัก เนื่องจากพระปิยเมหสี ทรงอยู่ในพระอุปการะของพระเชษฐาธิราชต่างพระชนนีและยังทรงเป็นอัครมเหสีพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงรักและสิเน่หายิ่ง แม้กระทั่งในพระราชหัตถเลขาในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันที่ได้ทรงนิพนธ์ถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี หลายที่หลายฉบับด้วยกัน ซึ่งในหนังสือสมเด็จพระนางเรือล่ม ซึ่งเรียบเรียงโดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม ได้กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ไว้ตอนหนึ่งว่า

“พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์มากยิ่งนัก ด้วยสมเด็จพระนางพระองค์นี้ทรงประกอบไปด้วยพระรูปสมบัติ พระคุณสมบัติ ตลอดจนพระอัธยาศัยสุภาพเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเป็นที่นิยมนับถือ ในบรรดาพระราชวงศานุวงศ์ และขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่น้อยทั้งปวงเป็นอันมาก แต่กล่าวกันว่าบางครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระองค์นี้ก็ทรงเด็ดขาด สามารถในการปกครองข้าราชบริพารเป็นอย่างยิ่ง”

ในขณะที่พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี ยังมีชีวิตอยู่ พระองค์ทรงเป็นที่เบิกบานพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อยมา และยิ่งประสูติพระราชธิดาองค์น้อย ฟ้าหญิงกรรณาภรณ์ทั้งทรงน่ารักน่าเอ็นดู ยิ่งทำให้พระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใยและดูแลใกล้ชิดดุจดังแก้วตาดวงใจ

แม้เวลาจะล่วงเลยมานานนับปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ยังทรงปฏิบัติเหมือนกันทุกๆปี โดยมีพวงมาลัยดอกไม้สีขาวที่พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ทรงโปรดปราน อาทิเช่น กุหลาบขาว  มะลิ(เขี้ยวกระแต) พุทธชาด เป็นต้น ไปยังอนุสรณ์สถานของพระนางอันเป็นที่รักสม่ำเสมอ  และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เสด็จไปบางปะอิน และพูดกับลูกๆว่า “คิดถึงสมเด็จป้า” คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นั่นเอง ก็เป็นเครื่องประจักษ์พยานยืนยันความรักความคิดถึงที่พระองค์มิลืมเลือนไปจากดวงพระหฤทัย ครั้งใดที่พระองค์ไปยังสถานที่ที่พระนางอันเป็นที่รักทรงโปรดปราน พระองค์จะทรงประทับนิ่งนาน เพื่อหวลรำลึกถึงอดีตอันแสนอบอุ่นที่ผ่านมาที่ทั้งสองพระองค์เคยอยู่ร่วมเรียงเคียงคู่ซึ่งกันและกัน

ความรักอันเป็นอมตะนิรันดร์กาล บังเกิดจากทั้งสองพระองค์ที่มีความผูกพันทั้งสายพระโลหิตและจิตวิญญาณหล่อหลอมจนเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ความเมตตาที่เจริญงอกงามขึ้นในหัวใจ ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากแต่ มัจจุราชกลางลำน้ำเจ้าพระยาอันโหดร้ายได้พรากทั้งสองพระองค์จากกัน ไกลลับสุดสายตา ผืนแผ่นฟ้าวันนั้นดูมืดมิด สายลมหยุดแกว่งไกว ใบไม้หยุดไหวเอน เดือนดับลับสลาย แต่พระวรกายของชายชาติกษัตริย์ยังคงดำรงอยู่ต่อไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินไทย ได้ทรงสร้างอนุสาวรีย์แห่งรักไว้หลายที่หลายแห่ง ที่พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงโปรดปราน และยังมี “ลีลาวดี” เป็นสักขีพยานแห่ง “รักอันยิ่งใหญ่” ที่พระองค์ทรงมีต่อพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี ลีลาวดี ยังคงยืนยันความรักอันมั่นคงจวบจนทุกวันนี้และทุกๆที่ที่มีอนุสาวรีย์แห่งรัก “ลีลาวดี” ยังคงส่งกลิ่นหอมกรุ่นกระจายใต้ร่มเงาของ อนุสรณ์สถานแห่งรักนิรันดร์กาล แม้เวลาล่วงเลยมาผ่านมาเนิ่นนานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ยังคงรำลึกนึกถึง องค์พระปิยมเหสีเทวี ราชินีคู่บัลลังก์ “ลีลาวดี” ยังคงเป็นมนต์ขลัง ย้ำรอยจารึก “รักอันยิ่งใหญ่ ” แทนความห่วงหวงจากดวงพระหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ลีลาวดี เป็นไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมเย็น มีลีลาที่อ่อนช้อยงดงาม สมเป็นไม้พันธุ์ตระกูลสูง ที่ฝรั่งเศสนำเข้ามาถวายแด่พระมหากษัตริย์ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช จนปลายสมัยอยุธยา เมื่อครั้งอดีตเรียกจำปา, จำปาลาว หรือลั่นทม ซึ่งเพี้ยนมาจากภาษาเขมร “สรัลทม” แปลว่า “รักอันยิ่งใหญ่” ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้ในทุกๆที่ ที่มีอนุสรณ์สถานแห่งรักเพื่อประจักษ์ถึงความ“รักอันยิ่งใหญ่” ที่พระองค์ทรงมีให้กับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสี ราชินีคู่บัลลังก์ ชั่วนิจนิรันดร )

     ฉันมีเธอนั้นอันเป็นดวงใจ
     โอ้เป็น “ความรักยิ่งใหญ่” เหมือนดาวรักใคร่ฟากฟ้า
     เหมือนดังแสงสุริยา สาดแสงทองส่องพื้นพบหล้า ลงมาจูบทานตะวัน
     เห็นใจเถอะฉันนั้นยังดำรงเทิดทูนความรักสูงส่ง ซื่อตรงไม่เปลี่ยนเวียนผลัน
     หวังใจได้คู่เคียงตราบนิรันดร์มั่นหมายสวาท เป็นทาสความรักเสมอ
     อันเป็นดวงใจมานานแรมปี เป็นราชินี แห่งใจฉันนี้ คือเธอ
     ทุกๆค่ำเช้าเฝ้าละเมอ จิตใจพร่ำเพ้อ ว่ารัก รักเธอ รักจริง
     ฉันรักเธอเหมือนดวงชีวา ไม่เคยจะคิดเลยว่า สัญญาแล้วจะทอดทิ้ง
     เห็นใจฉันบ้างยอดหญิง มอบหัวใจให้แล้วทุกสิ่ง ด้วยความสัตย์จริงเสมอ
     แด่เธอผู้เป็นดวงใจ

มณีจันทร์ฉาย