Golf NEWS

Pro Golf Shop Thank you Party 15 th Aniversary

ฉลองครบรอบ 15 ปี… ร้านโปรกอล์ฟ ช็อป ศรีนครินทร์ จัดงานฉลองครบรอบ 15 ปี “Pro Golf Shop Thank you Party 15 th Aniversary” นำทีมโดยคุณสตินัย คุ้มนวล (โปรกอล์ฟ) ร่วมกับลูกศิษย์ พันธมิตรร้านค้าโซนบางนา ชมรมรักเอย และร้านอาหารปั้นดิน วินเทจ (ศรีนครินทร์ 42) พร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อรวมสมาชิก พบปะทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ สนามเอสจี กอล์ฟ ศรีนครินทร์