กฎกอล์ฟที่ควรรู้

กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับใหม่ปี 2022

กฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ฉบับใหม่ปี 2022
นักกอล์ฟสมัครเล่นรับเงินรางวัลแข่งขันได้

สวัสดีครับท่านนักกอล์ฟ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2021 ที่ผ่านมา R&A และ USGA มีความประกาศ ฉบับร่างกฎสถานะนักกอล์ฟสมัครเล่น และจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันที่ 1 มกราคม 2565 ฉบับร่างนี้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายหัวข้อ  มีผลมาจากการริเริ่มการปรับปรุงสิ่งใหม่ที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับเกมสมัครเล่นระดับโลกในปัจจุบัน ให้เข้าใจกฎง่ายง่ายและนำไปปฏิบัติได้

ผลกระทบอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงกฎครั้งนี้ มีผลกรทบโดยตรงต่อนักกอล์ฟสมัครเล่น 97% ของ 80 ล้านคนทั่วโลก ในประเทศไทยเอง มีผลกระทบต่อนักกอล์ฟสมัครเล่น ชมรมกอล์ฟ สโมสรกอล์ฟ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพต่าง ๆ ที่ควรศึกษาการเปลี่ยนแปงครั้งนี้ เพื่อปรับองค์กรให้มีความสมดุล วงการกอล์ฟไทย มีเวลาปรับตัว 10 เดือนก่อนจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

เนื้อหาสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงใหม่   เช่น

          – ปรับลดกฎจาก 10 ข้อ เหลือเพียง 6 ข้อ

          – นักกอล์ฟสมัครเล่น สามารถรับเงินรางวัลแข่งขันไม่เกิน $750 ต่อทัวร์นาเมนต์

             (สมาคมกอล์ฟแห่งชาติ อาจกำหนดให้ต่ำกว่าได้)

          – การสอน(Instruction) กฎส่วนใหญ่ยังคงเดิม ห้ามสอนรับเงิน เว้นแต่

                   – การโค้ช เช่นโค้ชจิตวิทยา โค้ชฟิตเนส

                   – การสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าโดยสมาคมแห่งชาติ

                    – ครูสอนกีฬาประจำสถาบันการศึกษา ค่าสอนกอล์ฟมีน้อยกว่า 50%ของเงินเดือน

                   – การสอนทางออนไลน์ หรือสอนทางข้อเขียน ซึ่งไม่เจาะจงกลุ่ม หรือบุคคล

กฎข้อ 3 รางวัล

          ในฉบับนี้ จะกล่าวถึงรางวัลในกฎข้อ 3

กฎปัจจุบัน:    รางวัลมีสองรูปแบบ

                   (i) รางวัลเงินสด (และเทียบเท่า) และ

                   (ii) รางวัลที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งแต่ละรางวัลมีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน

กฎข้อ 3 ปัจจุบัน ห้ามนักกอล์ฟสมัครเล่นรับรางวัลจาก:

          ➢เล่นเพื่อรับรางวัลเงินสดจำนวนเท่าใดก็ตาม หรือ

          ➢รับรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดไม่เกิน $ 750 (หรือตามที่องค์กรกอล์ฟแห่งชาติกำหนด)

ปัจจุบันกฎข้อ 3 ใช้กับการแข่งขันเกือบทั้งหมดที่ผู้เล่นใช้ไม้กอล์ฟและลูก

กฎใหม่ที่เสนอ: ฉบับร่างที่เสนอ:

          ➢ จำกัด เงินรางวัลสูงสุด $ 750 แต่จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างรางวัลเงินสด และรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดอีกต่อไป

          ➢ให้การยอมรับรางวัลเป็นปัจจัยมาตรฐานในการพิจารณาว่า เมื่อใดที่ผู้เล่นสูญเสียสถานะสมัครเล่น (ซึ่งหมายความว่า การเข้าหรือเล่นการแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟอาชีพ จะไม่ส่งผลให้สูญเสียสถานะสมัครเล่น – ดู “ความเป็นอาชีพ” (Professionalism))

          ➢กฎรางวัลนี้ใช้เฉพาะกับการแข่งขันที่กำหนดให้ผู้เล่น เล่นจากพื้นที่ตั้งที(teeing area) เล่นจนลงในหลุม (รวมถึงการแข่งขันที่ใช้โปรแกรมจำลอง(simulator-based competitions)) และจะไม่ใช้กับการแข่งขันอื่น ๆอีก เช่น กิจกรรมขับรถระยะไกล(Rallye) การแข่งขันพัต  และการแข่งขันช๊อตทักษะ  ซึ่งไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันจากแท่นทีจนลงหลุม

คำอธิบายสำหรับข้อเสนอ:

          ➢เนื่องจากกีฬากอล์ฟ มีการควบคุมตนเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อช่วยปกป้องความสมบูรณ์ของเกม  โดยการลดแรงกดดันต่อกฎกอล์ฟและกฎแฮนดิแคปให้น้อยที่สุด  กฎของสถานะมือสมัครเล่นจะ จำกัดมูลค่าของรางวัลที่นักกอล์ฟสมัครเล่นได้รับอนุญาตตาม ประสิทธิภาพ(performance)ในการแข่งขัน

          ➢ด้วยเหตุนี้ กฎข้อนี้จะรักษาวงเงินรางวัลไว้ที่ 750 เหรียญสหรัฐ (ดอลลาร์สหรัฐหรือมูลค่าน้อยกว่าในสกุลเงินท้องถิ่นที่กำหนดโดยองค์กรกอล์ฟแห่งชาติ หรือแห่งมลรัฐ)

          ➢อนุญาตให้รับรางวัลเงินสด:

                   o บัตรกำนัลที่ได้รับอนุญาต ได้รับการเปิดเสรีอย่างมากในกฎล่าสุด  จนถึงขอบเขตที่แทบไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานที่อนุญาต  ซึ่งหมายความว่าบัตรกำนัลมีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดเป็นอย่างมาก

                    o ระบบการจ่ายเงิน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้แยกความแตกต่างระหว่างรางวัลเงินสด และรางวัลที่เทียบเท่ากับเงินสด (ซึ่งปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ใช้เป็นจำนวนเงินใด ๆ )

                   o สิ่งเหล่านี้รวมถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของบัตรของขวัญ และระบบการชำระเงินบนมือถือและแอป

                   o เนื่องจากรูปแบบการจ่ายเงินเหล่านี้ จะกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นนักกอล์ฟสมัครเล่นจึงสามารถรับรางวัลใด ๆ (รวมถึงรางวัลเงินสด) ได้หากมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไม่เกินขีดวง จำกัดของรางวัล

          ➢การรับรางวัล:

                   o ในกฎปัจจุบันห้ามเล่นเพื่อรับรางวัลเงินสดจำนวนเท่าใดก็ตาม ไม่ว่านักกอล์ฟจะเล่นได้ดีพอที่จะชนะรางวัลดังกล่าวหรือไม่

                   o อย่างไรก็ตามกฎปัจจุบันถือว่า รางวัลที่ไม่ใช่เงินสดแตกต่างกันไปโดยที่นักกอล์ฟสมัครเล่น  อาจเล่นเพื่อรับรางวัลใหญ่ แต่จะละเมิดก็ต่อเมื่อเขารับรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดเกินจำนวนรางวัลที่จำกัดไว้

                   o ตระหนักว่า ด้วยเหตุผลข้างต้น จะอนุญาตให้มีการให้รางวัลเงินสด  การสูญเสียสถานะสมัครเล่นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักกอล์ฟสมัครเล่นรับรางวัลเกินจำนวนเงินรางวัลที่จำกัดไว้

          ➢การเปลี่ยนแปลงที่เสนอทั้งสองนี้ จะก่อให้เกิดกฎที่มี “เส้นสว่าง”( bright line) ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งง่ายต่อการอธิบายและทำความเข้าใจ กล่าวคือนักกอล์ฟสมัครเล่นไม่สามารถรับรางวัลใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินขีด จำกัดของรางวัล

          ➢กฎจะไม่ใช้กับการแข่งขันอีกต่อไป ซึ่งสกอร์ของผู้เล่นในหลุมไม่ใช่เป้าหมายหลัก เนื่องจากรางวัลในกิจกรรมดังกล่าว เช่นการแข่งขันขับรถระยะยาว หรือการท้าทายทักษะอื่น ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการควบคุมตนเองของเกม เช่น พวกเขาไม่กดดันกฎกอล์ฟหรือกฎแฮนดิแคป

หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

โดย อ.วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director