What Ever

น้ำฝน ภรรยาโปรช้าง ธงชัย รับ ดร. ม.รามฯ

น้ำฝน ภรรยาโปรช้าง ธงชัย  รับ ดร. ม.รามฯ

น้ำฝน ใจดี ศรีภรรยาของ “โปรเบิร์ด” ธงชัย ใจดี ยอดโปรกอล์ฟขวัญใจชาวไทย เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2557-2558 รุ่น 41 เมื่ิอช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

น้ำฝน ใจดี เผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้ ซึ่งถือว่าได้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษามากขึ้น หวังว่าจะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ และพัฒนางานของตัวเอง เพื่อตอบแทนสังคมต่อไป นอกจากนั้นแล้ว ถือว่าเป็นเกียรติประวัติให้กับครอบครัว และสร้างความภาคภูมิใจให้กับโปร มันถือเป็นอีกก้าวของความสำเร็จของตตัวเองที่รู้สึกภูมิใจ และอยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษาด้วย”

“เป็นผู้หญิง ต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นอาวุธประจำตัว ใช้ป้องกันและดูแลตนเองให้อยู่รอดได้ในสังคม ..ไม่ว่าจะเป็นความรู้ระดับใด ขอให้มุ่งมั่นที่จะเรียน และตั้งใจจริง สำเร็จได้แน่นอน”

สำหรับดุษฎีนิพนธ์ของ ดร. น้ำฝน ใจดี ได้ทำเรื่อง “รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจครูของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคกลาง”

สำหรับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ โปรเบิร์ด ธงชัย ใจดี โปรดังที่ปัจจุบันรั้งมืิออันดับ 38 ของโลก จากเมือง ลพบุรี พร้อมครอบครัว ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจ และแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ด้วย

ธงชัย ใจดี เผยถึงเรื่องนี้ว่า “ผมรู้สึกภูมิใจที่น้ำฝนทำสำเร็จ เพราะเห็นว่าที่ผ่านมาเขาพยายามอย่างมากที่จะเรียนให้สำเร็จ ใช้เวลาหลายปีและคิดว่าความรู้ที่น้ำฝนได้เรียนมาจะนำมาใช้และช่วยเหลือการศึกษา และสังคมมากขึ้น”

0317 spc dr Namfon 4

0317 spc dr Namfon 3

0317 spc dr Namfon 2