ข้อแตกต่างระหว่างการอิมแพ็คของการตีเหล็กและไดร์ฟเวอร์

ข้อแตกต่างระหว่างการอิมแพ็คของการตีเหล็กและไดร์ฟเวอร์

มีคำถามว่า วงสวิงของการตีเหล็กและการตีหัวไม้แตกต่างกันหรือไม่

คำตอบ คือ โดยภาพรวมของการทำงานเหมือนกัน แต่ทางกายภาพแตกต่างกัน เพราะไดร์ฟเวอร์ยาวกว่า ต้องยืนไกลกว่า ควบคุมยากกว่า

แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมาก คือ การ อิมแพ็ค

การอิมแพ็คของเหล็ก หลังจากหน้าเหล็กปะทะลูก ลูกลอยขึ้นตามองศาของหน้าเหล็กแล้ว เหล็กจะกดกัดต่อไปข้างหน้า จุดต่ำสุดของเส้นแนวสวิงจะต่ำกว่าจุดที่ลูกสัมผัส ทำให้เหล็กกัดพื้นและหญ้าเป็นรอยลึกลงไปเรียก “รอยดิวิด” แต่มักได้ยินเป็น”ไดวอท” นึกจินตนาการว่าคล้ายเครื่องบินลงจอด

ส่วนหัวไม้จุดต่ำสุดจะก่อนถึงลูกแล้วเสย อัพลอยขึ้นไป เหมือนเครื่องบินเทคตัวขึ้นจากพื้นดิน จะทำให้เกิดความรู้สึกง่ายขึ้นถ้าให้ลูกอยู่ตรงกับข้างเท้าซ้ายยืนเอียงขวาเล็กน้อย

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์