Motoring

อีซูซุ เชิญชวนผู้ใช้รถเก่าเข้าศูนย์ ส่วนลดสูงสุด 50% เพื่อลดฝุ่น

กลุ่มอีซูซุร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์เชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการ “ดูแลรถเก่า..เพื่ออากาศสดใส” โดยนำรถอีซูซุที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี เข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ* รับบริการตรวจเช็คฟรีกว่า 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถนั่งอเนกประสงค์ และฟรีกว่า 50 รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ พร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง 50%  สำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการลดมลพิษทางอากาศ* ทั้งนี้ กลุ่มอีซูซุพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่า ปัญหามลพิษทางอากาศส่วนหนึ่ง มาจากภาคการขนส่งที่ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานและขาดการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ดังนั้น โครงการ “ดูแลรถเก่า..เพื่ออากาศสดใส” จะเป็นการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศที่ตรงจุด และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง

ท่านเจ้าของรถอีซูซุที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website หรือ Line Official อีซูซุ หรือสามารถติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่เข้าร่วม โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ โดยโครงการ “ดูแลรถเก่า..เพื่ออากาศสดใส” จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2564
 หมายเหตุ  เฉพาะศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เข้าร่วมโครงการ 80 แห่ง
บริการตรวจเช็คฟรี 30 รายการสำหรับรถปิกอัพและรถนั่งอเนกประสงค์อีซูซุ
บริการตรวจเช็คฟรี 50 รายการสำหรับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่อีซูซุ
1) รถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 50 %
 รายการชิ้นส่วน   1. ไส้กรองอากาศ                             2. ไส้กรองน้ำมันดีเซล                           3. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
2) รถยนต์ที่มีอายุ 15-19 ปี จะได้รับส่วนลดสำหรับค่าแรงและค่าอะไหล่สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ 30%รายการชิ้นส่วน    1. ไส้กรองอากาศ                           2. ไส้กรองน้ำมันดีเซล                           3. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง