ประชาสัมพันธ์

ซีไอเอ็มบี ไทยคว้ารางวัล ‘AsiaRisk Awards 2020 Winner:Thailand house of the year’

ธุรกิจบริหารเงิน (Treasury & Markets) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำทีมโดย เพา จาตกานนท์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ภูดินันท์ เศรษฐนันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงิน และสมชาย ยงกฤตยา (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความเสี่ยงด้านตลาด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับรางวัล ‘Asia Risk Awards 2020 Winner : Thailand house of the year’ จัดโดย Asia Risk Magazine รางวัลนี้มอบให้สถาบันเงินที่แสดงความสามารถในการนำตราสารอนุพันธ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลาดการเงิน และการบริหารความเสี่ยง และการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด ควบคู่ไปกับแสดงความพร้อมของระบบงานการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสถาบันการเงินไทยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของธนาคาร และสถาบันการเงินของไทย ในการคว้ารางวัลอันมีชื่อเสียงที่สุดสำหรับ องค์กร และบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับตลาดอนุพันธ์ของเอเชียและการบริหารความเสี่ยง