ประชาสัมพันธ์

ม.เกริก เปิดหลักสูตรกอล์ฟเครือข่ายและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดหลักสูตรกอล์ฟเครือข่ายและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก และ โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ จัดงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตร “กอล์ฟเครือข่ายและธุรกิจมหาวิทยาลัยเกริก (กธก)” Golf Connection and Business of Krirk University (GBU) โดยมหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานโครงการ และ โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ร่วมแถลงข่าวพร้อมเปิดรับสมัคร นักบริหาร นักธุรกิจ ผู้นำองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจ ไปด้วยการเล่นกอล์ฟ สำหรับท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ Line Account @GBKgolf โทร. 081-6555419, 087-7847888, 091-9110770 หรือสอบถามที่มหาวิทยาลัยเกริก และที่โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ทุกสาขา ซึ่งงานแถลงข่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก