คุยกับ ดร.อมร

หลัก EF กับการพัฒนากีฬา กอล์ฟ อย่างยั่งยืน

หลัก EF กับการพัฒนากีฬา กอล์ฟ อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับ วันนี้คุยกับ ดร. อมร ผมอยากจะมาแนะนำให้รู้จัก EF ( Executive Functions) ศักยภาพสมองที่ทุกคนมีมาแต่เกิดและค่อยๆพัฒนาไปตามช่วงของอายุ ผมเชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักEF อยู่บ้างแล้ว

ทักษะสมอง EF (Executive Functions) คือ ชุดกระบวนการคิด ที่ทำงานในสมองส่วนหน้าของเรา ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตเข้ากับปัจจุบัน ทำให้รู้สึกยั้งคิดยั้งใจ ชะลอความอยาก กำกับพฤติกรรมและอารมณ์ของเราได้ ช่วยปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหา วางแผนบริหารจัดการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ทักษะ EF ทำให้เราสามารถกำกับควบคุมตัวเองได้ (Self-Regulation) สามารถคิดในระดับสูง (High-Level Cognitive Functions) ได้ดีกว่าสัตว์ นั่นคือ มนุษย์สามารถใช้เหตุและผลได้ ควบคุมสัญชาตญาณและความรู้สึกให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมได้ สามารถวางแผนและดำเนินการสิ่งยากๆ ได้ พูดได้ว่าทักษะสมอง EF คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเป็น “มนุษย์” แตกต่างไปจากสัตว์นั่นเอง

แล้วEF จะมาช่วยพัฒนาเยาวชนของเราได้อย่างไรในกีฬากอล์ฟ ก่อนอื่นผมขอแยก ทักษะสมองที่สำคัญที่มีทั้งหมด ของ EF ที่มีอยู่ทั้งหมด 9 ด้าน แบ่งออกเป็น3 กลุ่มใหญ่ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้แก่

 1. กลุ่มทักษะพื้นฐาน

• ทักษะการจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) คือ   ความจำที่นำมาใช้งาน หรือความสามารถในการเก็บประมวล และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองออกมาใช้งานตามสถานการณ์ที่ต้องการ 

สำหรับกีฬากอล์ฟแล้ว ความจำใช้งานเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เด็กจะต้องจำและเข้าใจว่า ท่าทาง วงสวิงที่ใช้ในการตีลูกแต่ละช็อต ขึ้นอยู่ในแต่สถานการณ์ ตีลูกสั้น ตีลูกบนFairway ระยะไม้ในแต่ระยะไม้ เด็กต้องจำได้ รวมถึงLayoutในสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่แตกต่างกัน เป็นต้น

• ทักษะยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibition)

คือความสามารถในการยั้งคิดไตร่ตรอง ควบคุมแรงอยาก หยุดคิดก่อนที่จะลงมือทำหรือพูด  

สำหรับกีฬากอล์ฟ ก่อนที่จะตีเด็กๆต้องมีการคิดไตร่ตรอง ถึงผลที่จะตีออกไป ว่ามีเขตอุปสรรคอะไรบ้าง เช่น บังเกอร์ น้ำหรือ OB  และในบางช็อต จะสู้หรือวาง เป็นต้น

• ทักษะยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) คือ  ความสามารถในการยืดหยุ่น พลิกแพลง ปรับตัว เป็นจุดตั้งต้นของการคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์

 ในกีฬากอล์ฟมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมอย่างมากมาย ไม่ว่าจะสภาพอากาศ แรงลม ฝนตก อากาศร้อน อากาศหนาว เด็กๆต้องฝึกใช้ทักษะยืนหยุ่น พลิกแพลง ปรับตัว หรือในการเลือกใช้ไม้กอล์ฟ ก็ตาม เด็กสามารถเลือก ประยุกต์ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้

 2. กลุ่มทักษะการกำกับตนเอง

• ทักษะควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความ สามารถในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการกับอารมณ์ตัวเอง ไม่ให้รบกวนผู้อื่น ไม่โกรธ โมโห ฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิด เศร้า เสียใจ  เป็นต้น

ในกีฬากอล์ฟ เป็นเกมส์กีฬาที่ต้องใช้การควบคุมอารมณ์เป็นอย่างมาก ใครสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่ากัน ผู้นั้นก็ชนะได้ เพราะกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่บริหารความผิดพลาด ใครผิดพลาดน้อยที่สุดคนนั้นก็เป็นผู้ชนะ เด็กตีลูกตกน้ำ ตกบังเกอร์ แต่สามารถควบคุมอารมณ์ และ ตั้งสติ แก้ไขปัญหาต่างๆได้

• ทักษะจดจ่อใจใส่ (Focus/Attention) คือ ความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งโดยไม่ 

คงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่ากีฬากอล์ฟ ต้องใช้สมาธิ จดจ่อใส่ใจ อยู่ตลอดเวลา  กอล์ฟเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันยาวนานที่สุดก็ว่าได้ ถ้าเปรียบเทียบกับกีฬาอื่นๆ กอล์ฟ ใช้เวลายาวนาน 4-5 ชั่วโมงต่อวัน และ แข่งขันตั้งแต่ 1-3 วัน ต่อแมตช์ การแข่งขัน สมาธิ สติ การจดจ่ออย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก

• ทักษะติดตามประเมินตนเอง (Self-Monitoring)  คือ ความสามารถในการประเมินตนเองรวมถึงสะท้อนผลการทำงานเพื่อหาจุดบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

กีฬากอล์ฟต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพราะกอล์ฟมีการแข่งขันถึง18 หลุม ใน1วัน โดยเราต้องประเมินผลงานว่า ในแต่ละช็อตที่ตีไป มีช็อตไหนที่ดี และ ช็อตไหนมีข้อผิดพลาดบ้าง เช่น พัตต์ ดีไหม ชิพดีไหม เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อนำกลับไปพัฒนา ฝึกซ้อมในครั้งต่อไป

 3. กลุ่มทักษะการปฏิบัติ

• ทักษะริเริ่มและลงมือทำ (Initialing)

คือ   ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำกล้าคิดกล้าทำไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

มีคนเคยถามผมระหว่าง วันซ้อมกับวันแข่งขันวันไหนสำคัญกว่ากัน แน่นอนครับ วันซ้อมเพราะการแข่งใช้เวลาเพียง1 ถึง3 แล้วแต่แมตช์ แต่การซ้อมต้องใช้เวลามากกว่านั้นหลายเท่า ถ้าเด็กซ้อมอย่างสม่ำเสมอ วันแข่งขันเด็กก็สามารถทำได้ดี แต่ถ้าเด็กซ้อมมาน้อยเด็กอย่าหวังว่าจะทำการแข่งขันได้ดีเพราะฉะนั้นทักษะการริเริ่มลงมือทำต้องเริ่มตั้งแต่การซ้อม อย่างสม่ำและต่อเนื่อง

• ทักษะวางแผนและจัดระเบียบดำเนินการ (Planning and Organizing)

คือ ความสามารถในการวางแผน และดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายเห็นภาพรวม จัดลำดับความสำคัญจัดการระบบ จนถึงการดำเนินการและประเมินผล

ทักษะนี้สำคัญ เป็นอย่างมากเพราะกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องมีการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม การวางแผนการแข่งขัน แล้วจะต้องมีระเบียบวินัย ทำให้ได้อย่างที่วางแผนไว้ รวมถึงวางแผนการพักผ่อน การกินอาหาร การเดินทาง และ วางแผนด้านงบประมาณค่าใช้จ่าย อีกด้วย

• ทักษะมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) คือ   ความสามารถในกระทำการใดๆ โดยมีความพากเพียรมุ่งมั่น อดทน ฝ่าฟันต่ออุปสรรค และ ล้มแล้วลุกได้   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

การตั้งเป้าหมายเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุดก็ว่าได้ เพราะกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่หลายๆคนบอกว่ายาก แต่เมื่อเด็กมีเป้าหมายที่ชัดเจน เด็กก็จะลงมือทำ โดยผู้ปกครองและเด็กต้องร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ต้องสามารถวัดค่าได้   ที่สำคัญเด็กมีเป้าหมายแล้ว ต้องมีวิธีที่จะไปให้ถึง เป้าหมายนั้นให้ได้ด้วย

เส้นทางในกีฬากอล์ฟ เป็นเส้นทางที่ยาวไกล การที่จะบรรลุเป้าหมายต้องมีความขยันขันแข็ง มีระเบียบ วินัย และอดทนต่ออุปสรรค สังคม สิ่งแวดล้อม ครอบครับ ทัศนคติของเด็กและผู้ปกครอง ความเครียด ความกดดัน ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมาก แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว อยากให้มองถึงความสุขของเด็กๆเป็นสิ่งที่สำคัญ วันนี้ถ้าเราบังคับให้เค้าซ้อม และ แข่งขัน โดยที่เด็กไม่มีความอยากหรือไม่มีความสุข สักวันเมื่อเด็กโตขึ้น มีความคิด การตัดสินใจด้วยตัวเค้าเอง เค้าก็จะเลิกทำในสิ่งที่ทำแล้วไม่มีความสุข 

“ความสุขจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ “

Dr. อมร นันทวะกุล
Parent Sport Coach

Cr  RLG Instution