Golf NEWS

สมาคมกอล์ฟฯ ภาคตะวันออก จัดกอล์ฟแคมป์ 2020

สมาคมกอล์ฟฯ ภาคตะวันออก จัดกอล์ฟแคมป์ 2020
เสริมทักษะกอล์ฟสำหรับเยาวชน

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก จัดแคมป์กอล์ฟสำหรับเยาวชน ในโครงการ Thailand Junior Golf Development Programme 2020 เพื่อเสริมทักษะในการเล่นกอล์ฟทางด้านต่างๆ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแข่งขันต่อไปในอนาคต โดยได้เก็บตัวกันที่สนามกอล์ฟ กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563

โปรชลรัตน์ สสิวงศ์ ประธานอนุกรรมการพัฒนาเยาวชนภูมิภาคตะวันออก กล่าวว่า “โครงการ Thailand Junior Golf Development Programme 2020 ที่ทางภาคตะวันออกได้จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาให้กับเยาวชน ทั้งในเรื่องการพัฒนาวงสวิง เทคนิคการเล่นกอล์ฟในช็อตต่างๆ รวมถึงการเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมีผู้ฝึกสอนกอล์ฟของสมาคมฯ ภาคตะวันออก รวมถึงผู้เชียวชาญการดูแลร่างกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬามาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งนักกอล์ฟเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเองและคนรอบข้างได้ในอนาคต”

ซึ่งนักกีฬาที่เข้าร่วมกอล์ฟแคมป์ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากอันดับคะแนนสะสมในการแข่งขันเก็บคะแนนของสมาคมฯ ภาคตะวันออกฤดูกาลที่ผ่านมา โดยเป็นนักกีฬาที่มีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับ 1-4 ของ คลาส เอ.,บี.,ซี. และ ดี. ทั้งประเภทชาย และหญิง รวมทั้งหมด 32 คน ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย นอกจากนี้ก็ยังมีนักกอล์ฟตัวแทนจาก สมาคมฯ ส่วนกลาง และนักกอล์ฟเยาวชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอีกจำนวนหนึ่งด้วย

ในส่วนของสถานที่ที่ใช้จัดแคมป์ในครั้งนี้ ได้ไปทำการเก็บตัวกันที่ สนามกอล์ฟ กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ ด้วยความพร้อมของสถานที่ เพราะมีทั้งที่พัก ห้องอาหาร สนามไดร์ฟ สนามฝึกซ้อมชิพ บังเกอร์ทราย และกรีนซ้อมพัตต์ อยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน น้องๆ สามารถเวียนเข้าฐานฝึกซ้อมแบบต่างๆ ใช้ห้องประชุม พักรับประทานอาหาร เข้าที่พัก ได้อย่างสะดวกสบาย

ตลอดระยะเวลา 3 วันของการอบรม น้องๆ นักกอล์ฟจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการไดร์ฟ, ชิพ, พัตต์ การเล่นลูกสั้นจากเขตอุปสรรคต่างๆ มีการ เข้าทดสอบการวงสวิงและเก็บข้อมูลด้วยเครื่อง Trackman นอกจากนี้ยังมีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กำลังขา ความจุปอด รวมถึงการยึดหยุ่นของร่างกาย การสอนเทคนิคการออกกำลังกาย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้ฝึกสอนที่ควบคุมแต่ละฐาน จะมีการบันทึกการอบรมและข้อแนะนำต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อให้นำกลับไปฝึกซ้อมต่ออีกด้วย

โครงการ Thailand Junior Golf Development Programme 2020 ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยแล้ว สมาคมฯภาคตะวันออก ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก บ.บุญรอดบริวเวอรี่ จก., ผลิตภัณฑ์ Srixon, บ.อุดมพานิช จก. ที่นำอุปกรณ์มาให้ทดสอบกันอย่างครบครัน และสนามกอล์ฟ กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ ที่ดูแลจัดการอาหารและสถานที่ได้อย่างเพียบพร้อม

สำหรับนักกอล์ฟเยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก ทั้งการจัดการแข่งขันจัดอันดับ รวมถึงการจัดกอล์ฟแคมป์ที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็ปไซต์ของ สมาคมฯ http://www.tga-eastern.com