ประชาสัมพันธ์

พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล แจก ต้นกล้ามหาสมบัติ 1,000 ต้น

พรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล แจก ต้นกล้ามหาสมบัติ 1,000 ต้น
ใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ เปิด“โครงการแจกต้นกล้ามหาสมบัติ (เบาบับ) ครั้งที่ 1” โดย คุณพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี, พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศวะวิบูลย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี ,คณะกรรมการสมาคมสนามกอล์ฟไทย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ กอล์ฟ คลับ คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563

นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล ประธานกรรมการสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ เปิดเผยถึงโครงการนี้ว่า” รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบต้นกล้ามหาสมบัติ ครั้งที่ 1 ของสนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ ซิตี้ จำกัด ในวันนี้

ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาและผลกระทบซึ่งเป็นกระแสที่ทุกฝ่ายต่างต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ผมจึงมีความเห็นว่า โครงการมอบต้นกล้ามหาสมบัติ (เบาบับ) ในวันนี้เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ผมจึงขอมอบต้นเบาบับ ซึ่งเป็นต้นไม้หายาก ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีแอฟริกาเป็นต้นไม้ที่หายาก มีอายุอยู่ได้ถึง 800 ปี ทุกส่วนของต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นยารักษาโรคได้

เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับและรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เกิดความร่มรื่น ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในชุมชน สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ

ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่สละเวลา และให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมอบต้นกล้ามหาสมบัติ ในวันนี้ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดี โดยสนามกอล์ฟทั่วประเทศ สามารถที่จะนำไปเพาะพันธ์แจกให้กับชุมชน พื้นที่ใกล้เคียง สวนสาธารณะ ที่อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟของท่าน เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

สำหรับต้นไม้ที่เราแจกในวันนี้ให้กับหลายภาคส่วน โดยเราเพาะชำต้นเบาบับ ขึ้นมาเองในสนาม แจกไปทั้งหมด 1,000 กว่าต้น และหวังว่าจะมีการต่อยอดต่อๆ ไปในอนาคต