For Golf Trust

Academy Golf ในฝัน..

Academy Golf ในฝัน..
ที่กำลังเริ่มต้นไปสู่เป้าหมาย มาร่วมกันผลักดันให้เป็นจริง

…ท่านคิดว่าจะเป็นการดีไหม ที่เราจะมี “สถาบันสอนและฝึกซ้อมกอล์ฟดีๆ มีสิ่งจำเป็นพร้อมทุกอย่าง ราคาจับต้องได้สักสนามในประเทศไทย”

…ท่านคิดว่าจะเป็นไปได้ไหม “ถ้าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กอล์ฟแห่งใหม่ของโลก ใครอยากเก่งกอล์ฟต้องมาประเทศไทย”

…ท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหม “นักกีฬากอล์ฟอาชีพไทยได้เข้าไปแข่งขันในรายการระดับพีจีเอ หรือรายการแข่งขันกอล์ฟที่มีจัดอยู่ทั่วโลก แล้วกล้าประกาศว่าใครอยากเก่งต้องมาสถาบันสอนกอล์ฟของประเทศไทย”

…ท่านคิดว่าจะมีนักลงทุนท่านใด “กล้าบริจาคที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ประมาณ 400-500 ไร่” เพื่อสร้างสถาบันสอนกอล์ฟที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังกล่าว เหมือนเช่นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด ความแตกต่างอาจอยู่ตรง “ที่ดินผืนนี้จะสร้างคนจำนวนมากที่มีอุดมการณ์ มีใจรักในการพัฒนากีฬากอล์ฟ พร้อมไปกับการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และอุตสาหกรรมกอล์ฟที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

…ท่านคิดว่าจะมีนักลงทุนท่านใดสนใจ “การลงทุนสร้างสถาบันสอนกอล์ฟ โดยไม่ได้หวังจะต้องก่อเกิดรายได้มหาศาลหรือต้องการคืนทุนเร็ว แต่สิ่งยิ่งใหญ่มากกว่าเม็ดเงิน คือ การให้ชีวิต ให้โอกาส สร้างคน สร้างอาชีพ ให้กับเยาวชน ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศชาติ”

หลายท่านคงตอบเหมือนกับที่ผมเคยตอบตัวเองว่า คงเป็นไปไม่หรอก คงเป็นแค่ความฝัน ต้องใช้เงินจำนวนมาก เราไม่ได้ร่ำรวยขนาดจะทำได้เช่นนั้น เนื่องจากงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้อย่างมีเหตุผล ต้องมีอย่างน้อย 700 ล้านบาท คงจะหาใครบริจาคไม่ได้ คงจะหานักลงทุนไม่ได้ และอีกสารพัดเหตุผล จึงทำให้พับโครงการ จบเพียงความฝันเท่านั้น

แต่ตอนนี้ผมมีไฟลุกโชติช่วงขึ้นมาอีกครั้งว่า หากไม่เริ่มต้นทำอะไรเลย สิ่งที่เป็นความฝันมันก็จะเป็นความฝันต่อไป เกิดขึ้นจริงไม่ได้ ดังนั้น “ต้องเริ่มต้นทำให้เกิดขึ้นเพื่อไปสู่เป้าหมาย เริ่มต้นจากความคิด ถ่ายทอดลงกระดาษ และนำเสนอให้ผู้มีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์เดียวกัน” นำเสนอไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบเจอกับผู้ที่สนใจ

ผู้พันแซนเดอร์ยังมีความพยายามขายสูตรไก่ทอด (KFC) เมื่ออายุ 60 ปี ผิดหวังกับการนำเสนอ 1008  ครั้ง จนครั้งที่ 1009 มีคนสนใจ ดังนั้น “เราจะมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง”

สถาบันสอนกอล์ฟที่เริ่มต้นด้วยความฝันจะถูกถ่ายทอดและลงมือสร้างให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายให้ก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ประกอบด้วย

-สนามกอล์ฟอย่างน้อย 18 หลุม ขนาดความยาวรวมมากกว่า 750 หลา มีหลายแท่นตั้งตี ถูกออกแบบให้มีลักษณะหลายแบบ เช่น ลิงค์คอร์ส หลุมที่มีความแคบ หลุมที่มีรัฟยาว หลุมที่มีป่า หลุมที่ต้องตีขึ้นเนิน หลุมที่ต้องตีลงเนิน เป็นต้น

-มีสนามฝึกซ้อมกลางแจ้ง ตีบนพื้นที่หญ้า ขนาดอย่างน้อย 20,000 ตารางเมตร มีเป้าหมายเป็นกรีนจริง ความกว้างหลายระยะ ความยาวสนาม 500 หลา ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ฝึกซ้อมในร่ม ฝึกตีบนพรมหญ้าเทียม 

-มีกรีนซ้อมพัตต์ใหญ่ มีคอนทัวร์เป็นลอนเป็นคลื่น อย่างน้อย 2 กรีน แต่ละกรีนมีหญ้าแตกต่างกัน

-มีกรีนซ้อมลูกสั้นขนาดใหญ่ อย่างน้อย 2 กรีน (เพื่อมีเวลาให้พักบำรุงรักษา) มีระยะแอพโพรชรอบกรีน อย่างน้อย 80 หลา สร้างคอนทัวร์หลายแบบ ปลูกหญ้าหลายแบบ 

-มีกรีนซ้อมระเบิดทรายหลายรูปแบบ ทั้งกรีนธรรมดา ขอบยกสูง แบบพ็อทบังเกอร์ และมีทรายหลายลักษณะ เช่น ทรายละเอียด ทรายหยาบ เป็นต้น

-มีที่พักสะดวกสบาย แต่ราคาไม่แพง 

-มีศูนย์อาหารที่มุ่งเน้นโภชนาการสำหรับสุขภาพ

-มีเครื่องมืออุปกรณ์การออกกำลังกายที่พร้อมสรรพ

-มีเครื่องมือเทคโนโลยีช่วยในการสอนกอล์ฟอย่างครบครัน

-มีทีมงานที่มีความชำนาญครบทุกด้านและมีใจรักในการสอนอย่างแท้จริง

-มีหลักสูตรการเรียนการสอนครบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกอล์ฟ การเล่นกอล์ฟ หลักสูตรการออกแบบและสร้างสนามกอล์ฟ หลักสูตรการดูแลสนามกอล์ฟ หลักสูตรการบริหารจัดการสนามกอล์ฟ หลักสูตรการบริหารโรงแรม หลักสูตรการบริหารจัดการในคลับเฮาส์ หลักสูตรการดูแลรักษารถกอล์ฟ หลักสูตรการสร้างและซ่อมแซมไม้กอล์ฟ หลักสูตรการสอนกอล์ฟ หลักสูตรการบริหารจัดการกิจกรรมกอล์ฟ หลักสูตรการเป็นผู้ตัดสินกอล์ฟ หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟ หลักสูตรธุรกิจและการตลาดที่เกี่ยวกับกอล์ฟ หลักสูตรแคดดี้อาชีพ หลักสูตรออกแบบเครื่องแต่งกายในกีฬากอล์ฟ เป็นต้น

-การออกรอบ สามารถออกได้ทั้งแบบลากถุงเอง ขับรถกอล์ฟเอง หรือแบบจ้างแคดดี้ 

-ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างสนามกอล์ฟเพื่อสร้างรายได้หลักผู้ที่มีออกรอบ แต่รายได้หลักจะมาจากการจัดการเรียนการสอนกอล์ฟที่มีคุณภาพ 

หลายท่านคงไม่เชื่อว่าหากลงทุนทำสถาบันสอนกอล์ฟที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานจะก่อเกิดรายได้พอๆ กับการทำเป็นธุรกิจอื่นๆ และอาจจะมากกว่ารายได้ของสนามกอล์ฟทั่วไปที่ต้องการรายได้หลักจากผู้ที่มาออกรอบตามปกติเพียงอย่างเดียว

ผมกล้านำเสนอแนวคิดข้างต้น โดยไม่กลัวที่ใครจะลงมือทำก่อน เพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จของงาน ไม่ใช่เพียงเงินทุนอย่างเดียว  แต่สิ่งสำคัญ คือ “การมีทีมงานอย่างพวกผม รู้จริง ทำจริง” ที่ผ่านมาอาจจะมีคนพยายามจะทำอยู่บ้าง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทีมงานสอนและการจัดการที่ยังขาดความเข้าใจ ฉาบฉวยกับวงการกอล์ฟ ทำงานเพียงแลกเงิน ผลงานจึงไม่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมและที่สำคัญสร้างความยั่งยืนไม่ได้

การสร้างนักกีฬาแต่ละคนให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพกอล์ฟ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้ทั้งความรู้เชิงวิชาการ ประสบการณ์ที่สั่งสมจนตกผลึกและนำมาปรับใช้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น และที่สำคัญต้องมีจิตวิญญาณในการอยู่ร่วมกันเพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง และบางครั้งยังต้องช่วยกันซ่อมแซมแก้ไขบางเรื่องที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า

ผมมีผลงานการันตีมากมาย มีทีมงานที่มีประสบการณ์ทุกด้าน มามากกว่า 20 ปี สามารถทำให้ผู้เล่นกอล์ฟไม่เป็น เล่นกอล์ฟเป็น สามารถทำให้ผู้ที่เกมกอล์ฟไม่พัฒนาจนพัฒนาเกมกอล์ฟได้มากขึ้น และทำให้ผู้ที่เกมกอล์ฟพัฒนาแล้วมีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬาและคว้าแชมป์ในรายการแข่งขันต่างๆ ได้

ส่วนการลงทุนนั้น คงจะมีหลายรูปแบบ ทั้งแบบระดมทุน ทั้งขายสมาชิกล่วงหน้า ทั้งการรับบริจาค เป็นต้น

ตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ท่านคิดว่า “สถาบันสอนกอล์ฟลักษณะนี้จะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ คงต้องมาติดตามดูกัน “จากความท้ายทายสู่การลงมือทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย”

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์