คุยกับ ดร.อมร

เคล็ดลับ 5 ประการของ คลาส มอริส

เคล็ดลับ 5 ประการของ คลาส มอริส
สำหรับจิตวิทยากอล์ฟ ในการลดความกดดัน

1.เล่นตอนแข่งให้เหมือนซ้อม บ่อยครั้งที่นักกอล์ฟเล่นได้ดีมากเมื่อเวลาฝึกซ้อมแต่พอแข่งขันแล้วมักจะมีผลงานได้ไม่ดีทั้งนี้เพราะว่านักกอล์ฟจะผ่อนคลายเมื่ออยู่ในเวลาปกติกับเพื่อนฝูงไม่มีความกดดันแต่เมื่อต้องมีสกอร์การ์ดที่ต้องบันทึกแล้วนะครับเหล่านั้นจะสร้างความกดดันให้กับตัวเอง ดังนั้นให้เล่นตอนแข่งให้เหมือนตอน  ซ้อม ซ้อมให้สนุกกับเกมกอล์ฟแล้วคุณจะ

2.พัดไม่ค่อยถึงหลุม วิธีฝึกที่ดีวิธีหนึ่งก็คือให้หลับตาแล้วพยายามเดินไปหาหลุม เมื่อคุณเดินไปถึงบริเวณที่คุณคิดว่าเป็นหลุมแล้วแล้วก็ให้ลืมตาขึ้นประมาณ 90% ของนักกอล์ฟจะพบว่าตัวเองจะเดินไม่ถึงหลุม ดังนี้เพราะว่านักกอล์ฟส่วนมากคิดว่าหลุมเป็นหน้าผา ถ้าพัด เลยไปอีกไกลทีเดียว นักกอล์ฟส่วนมากจึงพัดไม่ถึงหลุม ดังนั้นถ้าคุณต้องการปรับปรุงเลยจุดนี้ก็ให้คุณคิดว่าหลุมกอล์ฟเป็นบริเวณที่นักกอล์ฟต้องการให้ลูกไปลงไป แทนที่จะคิดว่ามันเป็นจุดที่นักกอล์ฟต้องพัตไปหยุด

3.ต้องมั่นใจว่านักกอล์ฟขีดเส้นแบ่งระหว่าง2อย่างต่อไปนี้ออกจากกันให้ชัดเจน นั่นคือเขตความคิด(Think Box)และเขตตีลูก (Play Box) ซึ่งนักกอล์ฟจะต้องไม่คิดอะไรอีกในระหว่างตีลูกให้นักกอล์ฟสร้างจินตนาการว่ามีเส้นแบ่งระหว่าง2เขตนี้ ให้ชัดเจนอยู่ที่ประมาณ 2 ฟุต ลูกเขตความคิดจะอยู่หลังเส้นเขตตีลูก ให้นักกอล์ฟ เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการเล่นลูกเมื่อนักกอล์ฟ ยืนอยู่ในเขตความคิดแต่เมื่อนักกอล์ฟก้าวไปสู่เขตตีลูกแล้วห้ามคิดอะไรอย่างอื่นอีกให้พร้อมตีลูกอย่างเดียว นักกอล์ฟจำนวนมาก ตีลูกได้ไม่ดีเพราะ ว่าคิดมากเกินไปในระหว่างก่อนและขณะสวิง

4.สร้างสัญญาณเริ่มเป็นของตัวเองทั้งนี้ กอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่มีนกหวีดไปตัวไม่มีธงตีบอกให้เริ่มหรือไม่มีสัญญาณอะไรใดใดที่บอกให้เด็กว่าให้เริ่มตีได้ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักกอล์ฟจะต้องสร้างสัญญาณเริ่มเป็นเป็นของตัวเองเพื่อเอาไว้เตือนว่าต้องมีสมาธิและนำนักกอล์ฟให้แต้มจุดสีแดงลงที่ถุงมือสำหรับใช้เป็นสัญลักษณ์เริ่มและเมื่อใดที่นักกอล์ฟดึงถุงมือมาใส่ให้มองเห็นจุดสีแดงนั้นจะได้เป็นการเริ่มสมาธิแล้วเข้าสู่ภาวะที่พร้อมจะเล่นลูก

5.ปิดสวิตช์ให้เป็น นักกอล์ฟใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมงในสนาม Golf แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่นักกอล์ฟจะมีสมาธิขนาดนั้น นักกอล์ฟใช้เวลาประมาณ 85% ของ 4 ชั่วโมงนั้นสำหรับการเดินไปที่หลุมและรอเวลาเล่นลูก ใช้เวลาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติของสนามต้นไม้ใหญ่ใบหญ้าสีเขียวคะจีในสนามด้วย

ดร อมร นันทวะกุล