What Ever

Bangkok Hub : Crafts Cafe & Selected Store

Bangkok Hub
Crafts Cafe & Selected Store
งานฝีมือคนไทย ก้าวไกลระดับสากล

เมื่อนึกถึงงานด้านฝีมือ คนไทยเราไม่เคยน้อยหน้าใครอย่างแน่นอน โดยเฉพาะกับสินค้าที่สามารถนำมาเป็นเครื่องใช้ไม้สอย เสื้อผ้า ของใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงของที่ระลึกติดไม้ติดมือ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความเป็นไทยให้แขกบ้านแขกเมืองให้รู้จัก ไม่ว่าจะต้อนรับหรือไปเยือน งานหัตถศิลป์เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยคุณค่า ที่กล่าวกันว่า สูงกว่า มูลค่า ที่ตั้งราคาค่างวดไว้มากมายนัก

กอล์ฟไทม์ ได้มีโอกาสได้พบกับกลุ่มทางธุรกิจ (Cluster) ที่ใช้ชื่อว่า Bangkok Hub ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างเจ้าของแบรนด์สินค้าแนวศิลปที่ทำด้วยฝีมือ (Craft) โดยไม่ใช้วิธีการผลิตจำนวนมากด้วยเครื่องจักรล้วน ๆ ทำให้ผลงานแต่ละชิ้น มีเรื่องราว ความเป็นมาเป็นไป ที่สามารถเล่าขานกันได้อย่างมิรู้จบ

คุณม่วย (อรุณลักษณ์ สูทสภา) เจ้าของแบรนด์ MUNZAA ประธานของกลุ่มฯ ได้ให้รายละเอียดว่า…

“พวกเรา เป็นกลุ่มงานฝีมือหัตถกรรม (Craft) จากการส่งเสริมของภาครัฐหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ บางแบรนด์ก็ได้รับการส่งเสริมและพัฒนามาแล้วจากกรมต่าง ๆ แต่จะคนมีที่มา ก่อนจะมาเจอกัน โดยงานของกลุ่มเราเป็นงานทำมือ ในกลุ่ม Fashion and Life Style และเมื่อ ดิ ไอคอน ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มพวกเรานำเสนอผลงานที่นี่ โดยไม่ได้มีแค่สินค้า ยังมีการเวิร์คชอปงานฝีมือต่าง ๆ เช่น มัดย้อม ทอผ้า การคิดผลงานศิลปะใหม่ ๆ ไปจนถึง ร้านคาเฟ่ ที่ลูกค้าสามารถสร้างสรรค์ เมนูของตัวเอง เราต้องการให้ลูกค้ามีประสบการณ์ มีส่วนร่วมกับเรา ไม่ใช่แค่ลูกค้าที่มาซื้อแล้วก็ไป”

“ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว เป็นนักเดินทาง มาดูสินค้าเราก็เป็นการประชาสัมพันธ์ว่า เมืองไทยมีอะไรบ้าง เป็น One stop service สำหรับลูกค้าที่มีเวลาไม่เยอะ เขาได้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย เห็นงานหัตถกรรม ในแต่ละภูมิภาค จนเกิดเป็น “สุขสยาม” ที่ ดิ ไอคอน, ก่อนหน้าจะเกิดวิกฤติโควิด ทุกอย่างก็กำลังไปได้ด้วยดี แต่เมื่อหลังวิกฤติผ่านพ้น เราจะดึงลูกค้ากลับมาได้ยังไง โดยเฉพาะลูกค้าคนไทย เราเห็นว่าบางคนยังต้องเดินทางไปย้อมผ้าถึงภาคเหนือ ไปเรียนทอผ้าถึงภาคอีสาน แต่ถ้าเรารวมทั้งหมดมาไว้ด้วยกันที่นี่จะดีกว่ามั้ย ความสะดวกสบายมีเยอะกว่า”

“หลายคนได้เห็นสินค้าแล้วรู้สึกเหมือนว่าจะทำได้ง่าย ๆ อยากให้มาลองทำด้วยตัวคุณเองได้เลย แล้วจะรู้ว่า งานหัตถกรรมของไทย ไม่ง่าย กว่าจะได้สินค้าออกมา ต้องผ่านขั้นตอนเยอะมาก เราเคยเห็นแต่ผลงานขั้นสุดท้าย แต่ไม่เคยเห็นกรรมวิธี จึงมองแค่มูลค่า ไม่เคยคิดถึงคุณค่า ถึงวันนี้ เราอยากให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของผลงานหัตถกรรมไทย อย่าดูที่มูลค่าอย่างเดียว ให้ดูที่คุณค่า ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าด้วย”

“ปัจจุบันลูกค้าต้องการของ “ชิ้นเดียวในโลก” Limited Edition มากขึ้นทุกวัน มาที่นี่ตอบโจทย์ได้แน่นอน แต่ทั้งนี้ เจ้าของจะคิดฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องให้ลูกค้าช่วยคิดด้วย แล้วลูกค้าจะได้สิ่งที่ต้องการ ส่วนผู้ประกอบการก็ได้รู้ว่า ลูกค้าต้องการอะไร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต โดยทางกลุ่มมีการร่วมมือกันเป็นอย่างดี ระดมความคิด รับฟังจากลูกค้า ว่าต้องการอะไร วางเป้าหมาย เพื่อจะก้าวเดินต่อไป”

“ในกลุ่มเราไม่ได้มีแค่ 7 ราย เรามีตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีเส้นใย มีคนทอผ้า ตัดเย็บ ช่วยกันพัฒนาเส้นใย แล้วกลายมาเป็นเสื้อ รวมตัวกันต่อยอด ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คนไทยทำงานเป็นทีมไม่ค่อยเก่ง แต่บุคคลเราเก่ง ก็ต้องค่อย ๆ สร้างทีมกันขึ้นมา ใครอ่อนอะไร บอกเพื่อน หาคนมาช่วย หาวิทยากร ที่ปรึกษา มาพัฒนาจุดแข็งของคนบางคน ให้ก้าวต่อไป เป็นการต่อยอดความเชื่อมโยงจากกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้น ทำออกให้เป็นกลุ่มก้อน โดยภาครัฐให้การสนับสนุน ไม่ใช่ให้แข่งขันกันเอง เรานำเสนอแบบเป็นธุรกิจ มีสินค้าหลากหลายในกลุ่ม ถ้ามีสถานที่ที่เหมาะสม เราก็พร้อมไปเปิด ถ้าประสบความสำเร็จ เราก็จะสามารถบอกให้ภาครัฐนำโมเดลนี้ไปใช้ต่อได้เลย”

อรุณลักษณ์ สูทสภา MUNZAA
เยาวรัตน์ พลานุสนธิ์ SEA STAR
ปพนพัธน์ พลานุสนธิ์ TRIPLE P
ขนิษฐา นภาวรกุล BIG FOOT
ชญานิศวร์ ปริยพิสิษฐ์ Enrichh closet
พรทิพย์ ศรีสำราญ CAP THAI