Soomin LEE พัตชนคันธงมีโทษ DQ

Soomin  LEE ให้แคดดี้เฝ้าคันธง
เขาพัตชนคันธงในหลุม มีโทษ DQ. ได้อย่างไร

สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่าน

กฎกอล์ฟสับสน หรือนักกอล์ฟสับสน ลูกอยู่บนกรีน พัตลูกชนคันธงไม่มีโทษปรับ ผู้เล่นให้แคดดี้เฝ้าธงได้ไม่มีโทษปรับ แล้วเหตุไฉน Soomin  LEE ให้แคดดี้เฝ้าคันธง เขาพัตชนคันธงในหลุม มีโทษ DQ. ได้อย่างไร แท้จริงแล้วกฎกอล์ฟไม่สับสนหรอก คันธงในหลุมไม่มีผู้เฝ้าจะมีแนวปฏิบัติตามกฎอย่างหนึ่ง คันธงที่มีผู้เฝ้าก็มีแนวปฏิบัติตามอีกกฎหนึ่ง นักกอล์ฟไปสับสนเอง  จนมีโทษตัดสิทธิ์

ประวัติย่อรายการ

D+D Real Czech Masters 2019 แข่งขันกันระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม ที่สนาม Albatross Golf Resort, Prague ประเทศสาธารณะเช็ค เงินรางวัลรวม EUR 1,000,000 แชมป์ได้แก่ PIETERS, Thomas โปรเบลเยี่ยม วัย 28 ปี รับเงินรางวัลไป €166,660.00 รายการนี้เริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2014

ประวัติย่อ Soomin  LEE

โปรกอล์ฟเกาหลี วัย 26 ปี อันดับโลก 330  ชนะ 3 Korean Tour ปี 2013 ชนะในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่น ชนะ 1 European Tour รายการ Shenzhen International 2016  ในปี 2016 สามารถเข้ารอบรายการใหญ่ The Open Championship อยู่อันดับที่ 79 ร่วม

เหตุเกิดอย่างไร

Soomin  LEE ทำสกอร์สองวันแรก 141(68-73) ในการแข่งขันรอบที่สามเขาออกกลุ่มเดียวกับ Stuart MANLEY โปรกอล์ฟเวล อันดับโลก 843  Soomin  LEE เล่นได้ค่อนข้างดี 11 หลุมแรกเขาทำได้ 4 เบอร์ดี้ ที่หลุม 6 , 8 ,9 และหลุม 11 ซึ่งเป็นหลุมที่มีปัญหา จากนั้นเขาเก็บพาร์จนจบ 18 หลุม สกอร์เป็น -7 แต่มาพบข้อเท็จจริงว่า ที่หลุม 11 มีการละเมิดกฎกอล์ฟ

Soomin  LEE ละเมิดกฎกอล์ฟอย่างไร

ลูกของ Soomin  LEE อยู่บนกรีนหลุม 11 เขาให้แคดดี้ของเขาไปเฝ้าคันธงขณะที่เขาพัต  สิ่งที่ควรเป็นก็คือแคดดี้ต้องยกคันธงออกจากหลุม  ก่อนที่ลูกจะไปกระทบคันธงที่มีผู้เฝ้า แต่แล้วแคดดี้กลับปล่อยให้คันธงไว้ในหลุมจนลูกกระทบคันธงลงหลุมไป ลักษณะนี้จะอยู่ในกฎข้อ 11.2c(2) มีสาระสำคัญว่า ถ้ารู้หรือแน่ใจอย่างแท้จริงว่า  มีบุคคลจงใจทำลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเฉไปหรือหยุดลง ผู้เล่นต้องทำการผ่อนปรนแทนการเล่นลูกตามสภาพที่หยุดอยู่  ลูกที่ทำสโตรคจากกรีน ไม่นับสโตรค และต้องนำลูกเดิมหรือลูกอื่นกลับมาวางที่จุดเดิม

 แต่ Soomin  LEE กลับเดินไปทีออฟต่อที่หลุม 12 โดยไม่แก้ไขให้ถูกต้อง เป็นผลให้เขาละเมิดกฎข้อ 3.3c การไม่จบหลุม มีสาระสำคัญว่า ผู้เล่นต้องจบหลุมแต่ละหลุมในรอบ ถ้าผู้เล่นไม่จบหลุมในหลุมใด:

            – ผู้เล่นต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง ก่อนทำสโตรคเพื่อเริ่มจากอีกหลุมหนึ่ง หรือในหลุมสุดท้ายของรอบนั้น ก่อนการส่งคืนสกอร์การ์ด

            – ถ้าไม่แก้ไขความผิดให้ถูกต้องทันเวลานั้น ผู้เล่นนั้นมีโทษตัดสิทธิ์

กรณีของ Soomin  LEE ต้องแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้อง โดยนำลูกกลับมาวางที่เดิม แล้วเล่นจนจบหลุม และมีโทษปรับ 2 สโตรค ฐานจงใจทำให้ลูกหยุดลง ตามกฎข้อ 11.2c  แต่ในเมื่อเขาไม่แก้ไข จึงมีโทษตัดสิทธิ์ ตามกฎข้อ 3.3c ฐานเล่นไม่จบหลุม ทำเงินตกหายไปหลายแสนบาท

ดูกฎข้อ 13.2b การนำคันธงออกจากหลุม

            13.2b(1) ผู้เล่นอาจทำสโตรคโดยนำคันธงออกจากหลุม เพื่อให้ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของเขาไม่ชนถูกคันธงในหลุม

ผู้เล่นต้องตัดสินใจเรื่องนี้ก่อนการทำสโตรค

            13.2b(2)  ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่น ชนถูกคันธงที่ผู้เล่นได้ตัดสินใจนำออกตาม (1) หรือชนถูกบุคคลซึ่งกำลังเฝ้าคันธงอยู่ (หรือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลนั้นถืออยู่) สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับว่า บังเอิญ หรือจงใจ หรือไม่

            – บังเอิญ  ลูกบังเอิญชนถูกคันธง หรือบุคคลที่นำออกไป หรือกำลังเฝ้าคันธงอยู่ ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นบังเอิญชนถูกคันธง หรือบุคคลที่นำออกไปหรือกำลังเฝ้าอยู่ (หรือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลนั้นถืออยู่) ไม่มีการปรับโทษ และต้องเล่นลูกตามที่ลูกอยู่

            – จงใจ  บุคคลที่กำลังเฝ้าคันธงจงใจทำให้ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเฉไปหรือหยุดลง ให้ใช้กฎข้อ 11.2c:

            – ได้เล่นลูกจากที่ใด ผู้เล่นต้องไม่เล่นลูกตามที่ลูกอยู่ และต้องทำการผ่อนปรนตามกฎข้อ 11.2c แทน

            – เมื่อใช้การปรับโทษ ถ้าบุคคลที่จงใจทำให้ลูกเฉไปหรือหยุดลงเป็นผู้เล่นหรือแคดดี้ของเขาหรือของเธอ ผู้เล่นนั้นมีโทษปรับทั่วไปสำหรับการละเมิดกฎข้อ 11.2

ดูกฎข้อ 13.2c ลูกพิงคันธงในหลุม

ถ้าลูกของผู้เล่นมาหยุดพิงคันธงที่อยู่ในหลุม:

            – ถ้าส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำกว่าพื้นผิวของกรีน ถือว่าลูกนั้นลงหลุมแล้วแม้ว่าทั้งลูกไม่ได้อยู่ต่ำกว่าพื้นผิว

            – ถ้าไม่มีส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำกว่าพื้นผิวของกรีน  ลูกไม่ได้ลงหลุมและต้องเล่นตามที่ลูกอยู่

            – ถ้านำคันธงออกและลูกเคลื่อนที่ (ไม่ว่าลูกตกลงในหลุมหรือขยับออกจากหลุม) ไม่มีการปรับโทษ และลูกต้องนำกลับมาวางที่ปากหลุม (ดูกฎข้อ14.2)

หมายเหตุ : กฎข้อ 13.2c ลูกพิงคันธงในหลุม ไม่มีผู้เฝ้าคันธง

 หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director