For Golf Trust

เมื่อเป้าหมายมี ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง

เมื่อเป้าหมายมี ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง
และเสริมกลยุทธ์อย่างไม่รอช้า

นักกีฬากอล์ฟแต่ละคน มีความสามารถ มีศักยภาพ คล้ายๆ หรือเท่าเทียมกันได้

แต่เป้าหมายที่จะสามารถไปถึงได้นั้นแตกต่างกัน เนื่องจากนักกีฬา และผู้ปกครองมี Attitude ต่างกัน ในความหมายของ Attitude ในภาษาไทยจะหมายถึง สิ่งที่เป็นแนวความคิด ความเชื่อติดตัว จนนำไปสู่การแสดงออกหรือการกระทำจนเป็นนิสัยความเคยชิน

Attitude ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดู เพาะบ่ม ปลูกฝัง ถูกฝึกฝน การได้รับอิทธิพลจากแนวคิดจากบุคคลภายนอกหรือบุคคลรอบข้าง สภาพสังคมรอบข้าง สัญชาตญาณที่ติดตัวมา

Attitude ของผู้คนเริ่มต้นได้ตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตถึงผู้ใหญ่ จนเป็นพ่อเป็นแม่และมีโอกาสจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานสืบไปได้ หากอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด

พ่อแม่ที่มีความตระหนักถึงการที่จะสร้างหรือเตรียมพร้อมให้ลูกมีศักยภาพ มีความพร้อมเพื่อเผชิญหรือเติบโตสู่อนาคตจะศึกษาถึงแนวทางที่จะสร้างลูกอย่างไร ควบคู่ไปกับสิ่งที่เด็กอยากกจะเป็น สิ่งที่เด็กชอบ สิ่งที่รักด้วยตัวเขาเอง

ด้วยการดิ้นรน เสาะแสวงหาแนวทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบังคับให้รับประทานอาหารให้ครบถ้วน คัดสรรเลือกอาหารให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย สมอง ควบคุมการนอนหลับให้เพียงพอ หากิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแล้วพาไปตั้งเป้าหมายชีวิตให้ลูก แล้วสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมาย อาทิเช่นการเลือกโรงเรียนเพื่อให้ได้เรียนภาษาต่างประเทศ การฝึกให้เป็นคนคิดบวกพูดบวกควบคู่ไปกับสังเกตว่าลูกชอบและถนัดอะไร

ส่วนพ่อแม่อีกฝั่งหนึ่งก็ปล่อยให้เด็กพัฒนาไปตามกาลเวลา ตามความชอบของเด็ก ตามสภาพแวดล้อม และฐานะที่เป็นอยู่ สนใจแต่จะทำงานหาเงินเพื่อสร้างฐานะ ไม่แบ่งเวลาให้ลูก ไม่ได้ศึกษาแนวทางการเลี้ยงลูก ไม่ได้มีเป้าหมาย และไม่มีกลยุทธ์ใดๆ ปล่อยไปตามสภาพ เรื่องอาหารการกินก็แล้วแต่ความชอบของเด็กเป็นหลัก ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ จะนอนจะตื่นกี่โมงก็ตามใจ เมื่อเติบโตขึ้นมา ร่างกายพัฒนามาตามสารอาหารที่ได้รับ หากได้รับมาอย่างดีและเหมาะสม จะเติบโตสมวัย สัดส่วนสวยงาม แข็งแรง ในทางตรงข้ามเรามักจะพบเจอเด็กๆ ที่ตัวเล็ก ความสูงไม่ถึงเกณฑ์ มาคิดได้ตอนโตก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว อีกส่วนที่สำคัญคือความคิดและการแสดงออกทางอารมณ์ เป็นเรื่องที่ต้องหล่อหลอมฝึกฝนให้เกิดความเคยชินในสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในตนเองความกล้าในการแสดงออกในสิ่งที่ดีงามการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ทุกสถสนการณ์ 

“ความกล้าสำหรับการเปลี่ยนแปลง” เป็นสิ่งที่ช่วยของทุกคนได้ ไม่สำคัญว่าจะเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วขอเพียงเริ่มต้นเท่านั้น

“อาโป” หรือ ชลชีวา วงษรัศม์ สาวน้อยนักกอล์ฟอายุ 13 ปี เกิดที่เชียงใหม่ พ่อจบปริญญาโท แม่จบพยาบาล ทั้งคู่ได้ทำงานตามสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาได้สักระยะหนึ่ง โดยพ่อทำงานกรุงเทพ แม่ทำงานเชียงใหม่แต่หลังจากที่ลูกเกิดมา เป้าหมายเพื่อลูกที่ไม่อยากห่างไกลกัน และแม่จำเป็นต้องทำงานเป็นพยาบาล พ่อยอมออกจากงานไปอยู่เชียงใหม่ ไปเริ่มต้นทำธุรกิจของครอบครัวเพื่อให้ลูกสาวได้เลือกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบเมื่อตอนอายุ 6 ขวบ ซึ่งอาโป ก็เลือกกีฬากอล์ฟ

แม่ก็ยินดีออกจากงานมาช่วยธุรกิจที่บ้าน พ่อนอกจากทำงานแล้ว หน้าที่หลักคือ การรับและส่งลูกสาว หลังเลิกเรียนไปซ้อมกอล์ฟอย่างสม่ำเสมอ ฐานะจัดได้ว่าพอกินพอใช้ พอให้ลูกเล่นกอล์ฟได้เท่านั้น

นั่นคือการกล้าเปลี่ยนแปลงครั้งแรก เพื่อลูก

การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเกิดขึ้น กับธุรกิจของครอบครัวที่เริ่มประสบปัญหา จึงตัดสินใจก้าวออกมาทำเอง…แต่มันก็ไม่ง่าย ผลสุดท้ายก็ต้องยุติกับธุรกิจที่ทำ แต่อาโปเป็นเด็กที่ดี ตั้งใจเรียน ตั้งใจเล่นกอล์ฟ ทำให้ได้เรียนโรงเรียนสองภาษาโดยได้ทุนเรียน และทางโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ กับมูลนิธิกอล์ฟไทยสู่กอล์ฟโลก ก็ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจ นิสัยใจคอ Attitude ของ”อาโป” และพ่อแม่ จึงได้ให้ความช่วยเหลือกับการดูแลเรื่องการพัฒนาวงสวิง และการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ 

เป้าหมายของอาโปและครอบครัว คือ นักกอล์ฟอาชีพอย่างชัดเจน ถึงแม้จะเริ่มมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศติดต่อเพื่อให้ทุนการเรียนในระดับปริญญาตรี แต่ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวทางของโปรเชาว์หลังจากที่ได้พูดคุยกับโปรเชาว์อย่างสม่ำเสมอ จึงยึดมั่นการเส้นทางการเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่หวั่นไหวกับทางเลือกอื่นๆที่เสนอเข้ามา

การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวอีกครั้ง โดยไม่คิดมากและรีรอเพื่อเดินสู่เป้าหมาย เมื่อโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ ได้สร้าง “ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและนักกีฬา” “Fit4Better” ที่กรุงเทพ ย่านฝั่งธนและชวนให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่กรุงเทพ และฝึกฝนกับศูนย์ฝึกที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งร่างกาย จิตใจ และเทคนิคการเล่นกอล์ฟให้ใกล้ชิดกับโปรเชาว์และทีมงานอย่างใกล้ชิด

จากรากฐานการเล่นกอล์ฟที่ถูกวางมาอย่างดีกับทีมงานโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์สาขาเชียงใหม่ด้วยวินัย ความตั้งใจ ด้วย Attitude ของ”อาโป” และพ่อแม่ จึงไม่ยากและเป็นไปได้ กับผลงานที่จะพัฒนาขึ้นเป็นลำดับเพื่อเป้าหมาย 

เป็นผลมาจากการทำทุกอย่างเพื่อลูก เพื่อเป้าหมาย จึงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ต่างๆ ให้ดีขึ้น

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์