7 ต้นแบบพ่อแม่นักกีฬา

สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยเรื่องพ่อแม่นักกีฬาจะสำเร็จเป็นนักกีฬาที่ดีได้นั้นไม่ได้มาจากโค้ช โรงเรียนหรือตัวของนักกีฬาเองแต่เริ่มมาจากภายในครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่และนักกีฬา ทุกคนควรมีการพูดคุยการกำหนดเป้าหมายร่วมกันไม่ใช่เพียงแต่ของ พ่อแม่แต่ควรจะมีนักกีฬาร่วมกันในการวางแผนเป้าหมายนั้นนั้น

ผมได้มีโอกาสศึกษาจากบทความเรื่อง  7 ต้นแบบของพ่อแม่นักกีฬาควรมีของรุ่นพี่ของผม คือ Drvow Sports Expert ซิ่งเป็นบทความที่ดีมากๆ  ผมเลยอย่างจะมาแชร์ให้นะครับ

1. พ่อแม่ต้นแบบต้องมีจิตแกร่ง กล้าหาญ รับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ได้อย่างดี ไม่ไขว้เขวในเรื่องราวต่างๆและมีความมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่วางไว้

2. พ่อแม่ต้นแบบมีการแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ผลจะเป็นอย่างไรแพ้หรือชนะ ควรมีการตั้งคำถามให้ลูกได้แชร์ข้อคิดเห็นต่างๆ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยพ่อแม่ต้องเปิดใจรับฟังทุกอย่าง อย่างตั้งใจ เป็นการสื่อสารทั้งสองฝ่ายพูดและคุยกัน

3. พ่อแม่ต้นแบบสอนให้ลูกได้เรียนรู้จากความผิดพลาด     ความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติสำหรับการแข่งขันกีฬาไม่มีกีฬาชนิดไหนที่ไม่มีข้อผิดพลาด พ่อแม่ควรนำข้อผิดพลาดนั้นมาวิเคราะห์ร่วมกันกับลูก ไม่ซ้ำเติม จับผิด ต่อว่า แต่มาช่วยกันแก้ไขและพัฒนาให้ลูกดียิ่งขึ้น

4. พ่อแม่ต้นแบบในการสร้างกำลังใจพ่อไม่ควรรู้จักวิธีในการสสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ลูก ไม่จำเป็นต้องซื้อของขวัญราคาแพงเพียงแต่เราใช้คำพูดดีดี บอกรักสร้างความมั่นใจ ให้ความเชื่อใจในตัวลูกจากใจจริง

5. พ่อแม่ต้นแบบสอนลูกให้ไม่ท้อถอยมีความมุ่งมั่นมีสติใช้ปัญญา เน้นไปในเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ถ้อได้แต่ไม่ถอย กีฬามีทั้งแพ้ทั้งชนะ วันนี้เราแพ้พรุ่งนี้เราอาจชนะ มีสติแล้วมุ่งมั่นไปที่เป้าหมายที่ได้วางไว้รวมกันให้ โดยลูกมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย ไม่ใช่เป้าหมายของพ่อและแม่เพียงผู้เดียวแต่ควรเป็นการกำหนดร่วมกัน

6. พ่อแม่ต้นแบบในการสอนวินัย พ่อแม่ควรเป็นต้นแบบของการมีวินัยเช่นเราบอกให้ลูกตื่นแต่เช้าแต่ตัวเองกลับถึงสาย สอนให้ลูกกินอาหารที่มีประโยชน์โภชนาการที่ดี แต่ตัวเองกลับกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ สอนให้ลูกรู้หน้าที่ว่าควรจะทำอะไร ให้เขาเป็นคนมีวินัยตรงต่อเวลาวางแผนการซ้อม การกินการนอน อย่างถูกต้อง

7. พ่อแม่ต้นแบบของการสร้างพลังจิตคิดบวก คิดในสิ่งที่ดีเป็นไปได้ พ่อแม่ต้องฝึกฝนวิธีคิกบวก ทุกอย่างเป็นไปได้ ฝึกหาข้อดีของลูก ในสิ่งหรือเหตุการที่เกิดขึ้นอย่าง เช่นข้อดีของความพ่ายแพ้ก็คือ ทำให้ลูกได้รู้จักความผิดหวัง รู้ว่าลูกควรจะปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเพิ่มเติมในจุดใด มีการซ้อมมากยิ่งขึ้นฝึกฝนควบคุมสติวิธีคิด ฝึกการสื่อสารในเชิงบวกกับลูก ฝึกคิดบวกให้กับลูก โดยพ่อแม่ฝึกคิดบวกร่วมกันกับลูก  

ผมเชื่อว่าเจ็ดพ่อแม่ต้นแบบของลูกที่เป็นนักกีฬาที่ควรมีของ  ดร.วาว นี้จะมีประโยชน์แก่พ่อแม่นักกีฬาเป็นอย่างแน่นอนเพียงเรามีสติ มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน พ่อแม่ต้นแบบที่มีจิตใจที่แข็งแกร่ง พูดคุยแชร์ประสบการณ์สอนลูกให้เดินเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาด การให้กำลังใจไม่ท้อถอยสอนการสร้างวินัยและ สร้างพลังจิตคิดบวก ทุกอย่างของความสำเร็จของนักกีฬา ผมเชื่อเลยว่ามันเริ่มมาจากเรื่องใกล้ตัว เริ่มมาจากครอบครัว บ้านที่อบอุ่น การให้ความรักมีการสื่อสารที่ดีเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สุดท้ายความสุข และความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นครับ

ดร.อมร นันทวะกุล