Sport Variety

สธ.เปิด ก้าวท้าใจ Season 2

สธ.เปิด ก้าวท้าใจ Season 2
กระตุ้นคนไทย ออกกำลังกาย

สธ. เผยโควิด-19 ทำคนไทยพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่ม เตรียมเปิดโครงการ ก้าวท้าใจ season 2 กระตุ้น 5 แสนคน ออกกำลังกาย เน้นประเภทที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง เตรียมพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่

จากโครงการ ก้าวท้าใจ season 1 ที่เพิ่งจัดไปเมื่อช่วงต้นปี 2563 ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการกว่า 4.8 แสนคน รวมระยะทางสะสม 20 ล้านกิโลเมตร แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการปิดสถานที่ออกกำลังกายที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อต้องอยู่บ้าน ส่งผลให้มีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ทำให้ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดโครงการ ก้าวท้าใจ season 2  ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเตรียมพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอโรบิกแดนซ์ โยคะ และคีตะมวยไทย ผ่านการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกายและสะสมแต้มสุขภาพ (Health point)

ภายหลังเข้าร่วมประชุมทางไกลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการ ก้าวท้าใจ season 2แล้ว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนมาเป็นระยะ ทำให้ประชาชนมีสถานที่ที่เอื้อต่อการออกกำลังกายมากขึ้น แต่ยังต้องมีการควบคุมและเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งภายใต้สถานการณ์ในช่วงเวลานี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้จัดทำโครงการ ก้าวท้าใจ ซีซั่น 2 ต่อเนื่องจาก ซีซั่น 1 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการสร้างวัคซีนธรรมชาติ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สามารถป้องกันได้ทุกโรค หากป่วยก็จะหายเร็ว โดยโครงการก้าวท้าใจ หมายถึง ก้าว เริ่มสิ่งใหม่ด้วยการมาออกกำลังกาย ท้า ชวนคนไทยร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโควิด 19 ใจ ใช้ใจเริ่มในการออกกำลังกายและมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการ “ก้าวท้าใจ season 2” ต้านภัยโควิด-19 นั้น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเตรียมพร้อมสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal) ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านเทคโนโลยี ทำให้การออกกำลังกายง่ายขึ้น สามารถทำได้ที่บ้าน โดยมีประเภทชนิดกีฬามากขึ้น อาทิ วิ่ง ปั่นจักรยาน แอโรบิคแดนซ์ โยคะ คีตะมวยไทย เวทเทรนนิ่ง นอกจากนี้ยังมีการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกาย และสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีการให้รางวัลแบบสะสมแต้มด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ จะมุ่งไปที่กลุ่ม ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ชมรมออกกำลังกาย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมาย 1.4 ล้านคน ภายใต้ความร่วมมือของ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆ และจะผลักดันให้เป็นมหกรรมระดับชาติต่อไป

โครงการ “ก้าวท้าใจ season 2” ต้านภัยโควิด-19 จะเปิดตัวโครงการและรับสมัครทางแอปพลิเคชันไลน์ @THNVR ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป และเริ่มสะสมระยะทาง 1 กรกฎาคม จนถึง 29 สิงหาคม 2563