Special Report

Post covid 19 Training for Athlete

แน่นอนว่าในช่วงที่มีโรคระบาดใหญ่ในโลกนี้ ย่อมมีผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ทุกๆคน การทำงาน การพาตัวเองไปสู่เป้าหมายก็เริ่มล้าถ่อยออกไปเพราะวันเวลาที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน ถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเป้าหมายในตัวเองแล้ว ก็จะทำให้เราไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินของชีวิตได้ การเป็นนักกีฬาก็เช่นกันครับ เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น การออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็ลำบากมากขึ้น แต่อย่าลืมว่านักกีฬาต้องมีความพร้อมของร่างกายเสมอเพื่อออกไปแข่งขัน ล่าเงินรางวัลเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง เปรียบเสมือนการทำงานครับ ในหัวข้อนี้ผมขอนำเสนอรูปแบบการฝึกนักกีฬาอาชีพและนักกอล์ฟแข่งขัน หลังจากเกิดโรคระบาดและสามารถออกมาทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นครับ 

สิ่งสำคัญก่อนนักกีฬาจะเริ่มฝึกอย่างจริงจังต้องมีโปรแกรมอะไรบ้าง เราสามารถแบ่งได้ดังนี้ครับ

1.Screening & Monitor
-เช็ควงสวิงล่าสุดกับ โค้ชของนักกีฬาคนนั้นๆ
-เช็คอาการบาดเจ็บกับ นักกายภาพหรือหมอที่ดูแลให้
-เช็คสมรรถภาพกับ ทีมเทรนเนอร์ร่างกาย

2.Program Plaining
-ปรับรูปแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับตารางแข่งขัน (ถ้ามี)
-ปรับรูปแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกับผลของการ Screening & Monitor ของทีม
-ค่อยๆเพิ่มปริมาณความหนักในการฝึก เพื่อลดอาการบาดเจ็บ

เมื่อมีรูปแบบโปรแกรมการฝึกและเข้าใจในการฝึกแล้ว แน่นอนว่านักกีฬาทุกๆท่านก็สามารถที่จะดำเนินเป้าหมายต่อไปได้อย่างมีระบบและแบบแผนมากยิ่งขึ้นครับ

Coach Jack & Coach Tack
โค้ชพัฒนาร่างกายนักกอล์ฟไทยเบฟไทยทาเล้นท์
นพไพสิษฐ์ กัณหาเจริญ
นัฐ ณ สงขลา