จิตวิทยาการกีฬา

จิตวิทยาการกีฬากับการเล่นกอล์ฟ ช่วงโควิด 19

ขออนุญาตให้ฉบับนี้เป็นเรื่องของจิตวิทยา กอล์ฟและโควิด 19 ซักหน่อยครับ จะได้ตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่สำคัญกับสังคมของพวกเรา โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

คนที่เล่นกอล์ฟ และดูแลสุขภาพอย่างดี โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง คงจะรู้สึกอึดอัดกับการที่ต้องอยู่เฉยๆ ในที่จำกัด ไม่สามารถพบปะเพื่อนฝูง พูดคุยและเห็นหน้ากันระหว่างสนทนา แม้จะออกกำลังกายได้ระดับหนึ่งในบ้าน แต่คงเทียบไม่ได้เลยกับการไปสนามไดรฟ การไปออกรอบ

ไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะอยู่กับเราอีกนาน จะหายไปหรือกลับมาอีก ถ้ามองในแง่บวกเราคงได้เรียนรู้และมีโอกาสจัดการชีวิตที่ดีขึ้นระดับหนึ่งทีเดียว เช่น การตัดสินใจ ดำเนินการอย่างรวดเร็วมากในช่วงวิกฤตินี้ ยกตัวอย่างเช่น เราเคยคิดถึงการเรียนการสอนการไกล การประชุมทางไกล แต่เราก็ค่อยๆทำอย่างช้าๆ จนกระทั่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การเรียนการสอน การจัดระบบการประชุม ระเบียบกติกาต่างๆออกมาอย่างรวดเร็ว เราปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างรวดเร็ว

มีคนคิดถึงรูปแบบของการจัดการเรื่องกอล์ฟ ในการแข่งขันว่าต้องดำเนินการแบบออนไลน์ เช่น การลงทะเบียน การชำระเงิน การจัดกลุ่มก้วนแข่งขัน การสรุปผลการแข่งขันและการมอบรางวัลที่ไม่จำเป็นต้องมอบกันแบบเดิมๆ นั่งรอผลการแข่งขัน ทานข้าวร่วมกัน AI และเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับสิ่งนี้จะถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต กิจกรรมทางสังคม และปฏิสัมพันธ์ต่างๆระหว่างกัน ก่อนหน้าการระบาด พฤติกรรมของสังคมที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร วิธีการสื่อสาร เราใช้เวลามากขึ้นกับโทรศัพท์เพื่อการสื่อสาร การทำธุรกรรมต่างๆอย่างมากมายและรวดเร็ว ในระหว่างการดำเนินชีวิตตามมาตรการของรัฐบาลและการสาธารณสุข สิ่งต่างๆเหล่านี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเรื่องนี้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของรายจ่ายลดก็มี เช่น ค่าน้ำมันรถ อันเกิดจากการไม่ใช้รถและราคาน้ำมันที่ตกลง

สิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือเรื่องของการรับ-ส่ง และสั่งสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ด้านหนึ่ง คนตกงาน ขาดรายได้ อีกด้านหนึ่ง มีงานใหม่ รายได้เพิ่ม สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือ การกินอาหารที่มีปริมาณมากขึ้นจากการที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมนอกบ้าน เมื่อต้องอยู่บ้านกิจกรรมที่ทำบ่อยขึ้นคือการกินไม่ว่าจะทำเองหรือสั่งซื้อจากภายนอก

จากที่พูดมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในทางบวกและลบ ในช่วงแรกๆก็อาจจะเกิดความกดดัน คับแค้นใจ เสียใจ ลำบากใจ เศร้าใจ หรือแม้แต่การทำร้ายตัวเอง แต่เมื่อมีการปรับตัว มีความร่วมมือกันขึ้น สิ่งดีๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้น ใครจะคิดว่าการแจกจ่ายของให้คนมาหยิบไปตามความจำเป็นจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีเหตุการณ์ระบาดนี้ การที่คนแบ่งปันอาหารกัน การแจกจ่ายสารพัดสิ่งเพื่อช่วยคนที่ด้อยโอกาสกว่า สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่สวยงามของคนเรา แม้จะมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมบ้าง แต่ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าลบ

จึงอยากให้พวกเราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างมีเหตุผล ตระหนักและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น จัดการแก้ปัญหาร่วมกัน การดำรงชีวิตวิถีใหม่ ระหว่างและหลังจากเหตุกาณ์นี้จึงเป็นเรื่องที่เมื่อเกิดแล้วเราต้องร่วมมือกันในการจัดการตามแต่บทบาทหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด ในช่วงของการระบาด เราคงต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักและอันตรายกว่าคนอาชีพอื่น แต่สิ่งนี้ก็ส่งผลต่อการเรียนรู้มากมายต่อบุคคลเหล่านี้

เราควรจะต้องคิดในทางบวกกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มากขึ้น การคิดบวก ไม่ได้หมายถึงการเบี่ยงเบนปัญหาหรือมองข้ามปัญหาไป คนคิดบวกคือคนที่อยู่ เข้าใจและหาทางแก้ปัญหาได้ดี

การไม่ได้เล่นกอล์ฟระยะหนึ่ง ส่งผลต่ออะไรบ้าง สนามหญ้าที่ได้พักตัวเอง การใช้ทรัพยากรน้ำที่ลดลง แม้แต่ค่าใช้จ่ายจะลดลง ไม่เท่ารายได้ที่เสียไปก็ตาม โอกาสของการคิด วางแผนจัดการระบบก็สามารถทำได้ในช่วงนี้ นักกีฬาก็ยังคงสามารถดูแลตัวเอง เตรียมพร้อมตัวเองทางกายและใจได้ ถือเป็นการฝึกใจในสถานการณ์ที่กดดัน ถูกบังคับ ขาดความเป็นอิสระ ผลกระทบของรายได้และการดำรงชีวิต และคนจัดการแข่งขันกีฬาก็เช่นกันที่ต้องใช้โอกาสนี้ในการเตรียมความพร้อมเมื่อสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปแล้ว และเตรียมพัฒนาหลายอย่างให้ดีขึ้น

เราจึงควรจะอยู่กับสิ่งที่เราสามารถจัดการ จับต้องและควบคุมได้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถจัดการสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราได้ เราออกกำลังกายได้ที่บ้าน บริเวณบ้าน เราสามารถควบคุมการกินอาหารที่เหมาะสม ถูกหลักและในปริมาณที่เหมาะสม เรายังแสวงหาความรู้เพื่อเสริมทักษะของเราได้จากระบบอินเทอเน็ต และช่องทางสื่อสารอื่นๆ

ผมเชื่อว่าคนที่อ่านบทความนี้เป็นคนที่มีโอกาสที่ดีกว่าคนจำนวนมาก เชื่อว่าท่านมีอาหารพร้อมทุกวัน มีบ้าน มีที่นอน และยังสามารถทำอะไรได้ปกติ ยังมีคนอีกหลายคนที่ยังต้องหาอาหารแบบวันต่อวัน ที่นอนที่ไม่สะดวกสบาย หรือมีสุขภาพที่ไม่ดี

เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 ร่วมมือกับส่วนรวม โดยการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อดทน หาทางแก้ปัญหา ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า ไม่ฉวยโอกาสหรือเอารัดเอาเปรียบ ใช้เทคโนโลยีในการเติมเต็มสิ่งที่เราขาดหรือถูกจำกัดนี้

มีความสุขกับปัจจุบัน และเพิ่มฮอร์โมนของความสุขให้มีอยู่ตลอดเวลา ฉบับต่อไปเรามารู้จักฮอร์โมนของความสุข 5 ประการกันครับ

ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
นายกสมาคมจิตวิทยาการกีฬาประยุกต์แห่งประเทศไทย