Golf NEWS

กรมอนามัย ตรวจสนามปัญญาฯ เช็คความพร้อม

กรมอนามัยลงพื้นที่สนามกอล์ฟ ปัญญา อินทรา
เช็คลิสต์ข้อปฏิบัติตามคำแนะนำ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สถานประกอบการสนามกอล์ฟช่วงมาตรการผ่อนปรน ติดตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับตนเองและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ในการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19    

นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ สถานประกอบการสนามกอล์ฟช่วงมาตรการผ่อนปรน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ณ สนามกอล์ฟปัญญา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร ว่า จากมาตรการผ่อนปรน 6  สถานประกอบกิจการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค.หนึ่งในนั้นคือ ด้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งการลงพื้นที่สนามกอล์ฟในครั้งนี้ ถือเป็นการติดตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ในการป้องกันโรค COVID-19 โดยเจ้าของกิจการต้องมีการกำหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน ให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รวมทั้งไม่ควรมีการจัดการแข่งขัน มีระบบการคัดกรองพนักงานและผู้รับบริการ ด้วยการสังเกตและสอบถามอาการ หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบหรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องหยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที

“นอกจากนี้ให้จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอและจำกัดจำนวนผู้รับบริการในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ให้สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้อย่างน้อย 1 – 2 เมตร ใช้ระบบนัดจองคิวเข้าใช้บริการและควบคุมระยะเวลาใช้บริการ ที่สำคัญ ควรทำความสะอาดสถานที่ รถกอล์ฟ รวมถึงลูกกอล์ฟก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง ส่วนห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เช่น คลับเฮ้าส์ ห้องล็อกเกอร์ นั้น ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลเวียนของอากาศภายในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรือมีการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองแบคทีเรียและไวรัสได้ และให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับบริการลูกค้าอย่างเพียงพอ และจุดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามมาตรการของร้านอาหารด้วย” นายแพทย์สราวุฒิ กล่าว

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า พนักงาน เจ้าหน้าที่ และแคดดี้ ขณะปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลังจากสัมผัส พื้นผิวต่างๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็นฃ

ในขณะออกรอบแคดดี้ควรหยิบจับอุปกรณ์บริเวณปลายหัวไม้หรือหัวเหล็กยื่นให้กับผู้รับบริการทุกครั้ง เว้นระยะห่างระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ในส่วนของผู้รับบริการควรติดต่อจองเวลาในการออกรอบก่อนใช้บริการ และลงทะเบียนกรอกประวัติ ทุกครั้ง ขณะใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ไม่ควรจับกลุ่มพูดคุยกันเป็นเวลานานๆ และหากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ควรงดใช้บริการ