รู้จักมาตรการความปลอดภัย ก่อนไปเดินช็อปปิ้ง ที่ เดอะมอลล์

รู้จักมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 ของ  เดอะมอลล์ กรุ๊ป
ก่อนไปเดินช็อปปิ้งครั้งแรกในรอบหลายเดือน

หลังจากปิดให้บริการมานานร่วม 2 เดือน เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กลุ่มห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการอีกครั้ง และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยที่ภาครัฐกำหนด รวมถึงแนวการดำเนินชีวิตแบบ New Normal โดยออกมาตรการด้านความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติรวม 100 มาตรการ

นายณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดได้กล่าวถึง มาตรการและการเตรียมความพร้อมของห้างสรรพสินค้า ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์ฯ ว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมเปิดให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดอย่างแท้จริง โดยออกมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุมมากที่สุดแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

สำหรับ มาตรการเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด ของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป แบ่งเป็น 5 มาตรการหลัก 34 มาตรการย่อย สำหรับลูกค้า และ 66 มาตรการเสริม สำหรับ 6 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

มาตรการหลัก 5 มาตรการ ประกอบด้วย

1.การคัดกรองเข้มงวด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า ผู้เข้าใช้บริการทุกคน รวมถึงพนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า พนักงานรับ-ส่งสินค้า DELIVERY ด้วย, ผู้ใช้บริการและพนักงานทุกคน ต้องลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น, จัดเตรียมพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อที่ประตูทางเข้า, ผู้เข้าใช้บริการและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า และจัดให้มีบริการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีลูกค้ามิได้เตรียมมา

2.ลดความแออัด ด้วยการ จำกัดจำนวนคน ในพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร, กำหนดทางเข้าและออก เพื่อจุดคัดกรอง และลดการเดินสวนกันที่บริเวณประตู, กำหนดระยะห่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทั้งภายในลิฟท์ การยืนบนบันไดเลื่อน รวมถึงการยืนรับบริการในจุดต่างๆ, จำช่องบริการพิเศษสำหรับ คนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ, จัดโซนสำหรับ พนักงาน Delivery โดยเฉพาะ ให้มีระยะห่าง ทั้งการ รับ/รอ สินค้า, งดกิจกรรมทางการตลาด ที่มีปริมาณคนต่อคิวมาก งดกิจกรรมในแผนกเด็กทั้งหมด เช่น โต๊ะบริการของเล่น, อุปกรณ์เสริมทักษะทุกประเภท กำหนดระยะห่างของเครื่องเล่นหยอดเหรียญไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และจัดให้มีบริการ Drive Thru & Pick Up  ในห้างสรรพสินค้า

3.สร้างสังคมไร้สัมผัส โดย จัดพนักงานบริการกดลิฟต์, จัดพนักงานบริการเปิด – ปิดประตูศูนย์การค้า,  

ส่งเสริมให้ลูกค้าใช้วิธีการชำระเงินแบบ Touchless Payment ช่องทางต่างๆ และ จัดให้มีบริการ Worry-Free Waiting Area

4.สุขอนามัยเชิงรุก ทำความภายในศูนย์ฯ ด้วยมาตรการที่เข้มข้น ไม่ว่าจะเป็น ห้องลอง ห้องบริการต่างๆ พื้น จุดสัมผัสร่วมสัมผัสต่างๆ รถเข็น โต๊ะ เก้าอี้ บัตรศูนย์อาหาร บัตรจอดรถ, พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดลูกค้า ต้องสวมหน้ากากอนามัย Face Shield สวมถุงมือผ้า ถุงมือยางสีขาว ตามความเหมาะสมของประเภทสินค้า ทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งติดตั้ง Guard Shield ในพื้นที่บริการทุกจุด, สินค้าอาหาร, เครื่องดื่ม งดให้บริการทดลอง และชิมสินค้าทุกประเภท, การทดลองสินค้าที่มีการสัมผัสกับผิวโดยตรง พนักงานจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ลูกค้าสวมก่อนทำการทดลองสินค้า, งดบริการแต่งหน้านวดหน้า หากจำเป็นจะต้องนัดหมายล่วงหน้า งดสนทนาขณะให้บริการ, ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณจุดบริการต่างๆ, ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่จอดรถ DELIVERY ทุก 30 นาที, จัดให้มีบริการอบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV ทั้ง สินค้า ถุงสินค้า รวมถึงสินค้าที่มีการลอง, จัดจุดแยกทิ้งหน้ากากอนามัย และมีระบบถ่ายเทอากาศภายในอาคารมากกว่า 10 เท่าต่อชั่วโมง (10 ACH) และทำการอบฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศส่วนกลางเป็นประจำทุกคืน ด้วยรังสี UV

5.เฝ้าระวังติดตาม ผู้มาใช้บริการและพนักงาน ต้องได้รับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น หน่วยงานที่ดูแลพนักงาน ต้องจัดทำประวัติข้อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคนในสังกัด รวมถึงกรณีพนักงานที่ต้องถูกกักตัวก่อนเข้าปฏิบัติงาน, มีการอบรมพนักงาน สร้างการตระหนักรับรู้และเน้นย้ำวิธีปฏิบัติกับพนักงาน เพื่อการดูแลรักษาสุขอนามัยและป้องกันตนเอง

นอกจากนั้น ยังมี มาตรการเสริม  66 มาตรการ สำหรับ 6 กลุ่มธุรกิจ  ได้แก่ มาตรการสำหรับร้านค้าทุกประเภทและพนักงานทุกคนภายในศูนย์การค้า, มาตรการสำหรับร้านอาหาร, คลินิก, ร้านตัดผม, ร้านแฟชั่น , ร้านไลฟ์สไตล์ และธนาคาร เพื่อความมั่นใจของลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการ อาทิเช่น จำกัดจำนวนในการเข้าใช้บริการ, จำกัดประเภทของการให้บริการไม่เกิน 1 ชั่วโมงสำหรับ ร้านตัดผม สถานเสริมความงามและคลินิก, จัดทำ  Guard Shield สำหรับเคาท์เตอร์ให้บริการ คิดเงิน สั่งอาหาร, สนับสนุนการโทรสั่งล่วงหน้าหรือจองคิวล่วงหน้า, ความถี่ของการทำความสะอาดตามประเภทของสินค้าและบริการ

ทั้งนี้หลายๆ มาตรการอาจจะทำให้การรับบริการต้องใช้เวลาและขั้นตอนต่างๆ มากขึ้น แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้รับบริการเองรวมถึงพนักงานด้วย ในช่วงแรกๆ อาจจะทำให้บรรยากาศการช็อปปิ้งเปลี่ยนไปมาก แต่ก็เชื่อได้ว่าหากเราผ่านไปได้ หลายๆ อย่างอาจจะกลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อน และอีกหลายอย่างอาจจะกลายเป็น New Normal ที่เราคุ้นชิน ชื่นชอบ สะดวกสบายมากกว่าแต่เก่า แถมยังสร้างความปลอดภัยให้เราอีกด้วย