Special Report

New Normal สนามกอล์ฟไทย

New Normal สนามกอล์ฟไทย
สบค. ออกมาตราการผ่อนปรน
เตรียมเปิดให้บริการ 3 พฤษภาคมนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ไฟเขียวออกมาตรการผ่อนปรนให้ 6 กลุ่มกิจการและกิจกรรมเปิดให้บริการ ภายใต้มาตรการควบคุม พร้อมเตรียมประเมินผลติดตาม หลังอนุมัติมาตรการผ่อนปรนให้เปิดบริการ โดย กลุ่มกิจกรรมแรกที่ได้รับการผ่อนปรนในกลุ่มแรก วันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ได้แก่ 1.ตลาด เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย 2.ร้านจำหน่ายอาหาร ได้แก่ ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ไอศกรีม(นอกห้าง), ร้านอาหารริมทาง, รถเข็นหาบเร่ 3.กิจการค้าปลีก-ส่ง  4.กีฬาสันทนาการ เช่น เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู กอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ 5.ร้านตัดผม เสริมสวย และ 6.อื่นๆได้แก่ ร้านตัดขนสัตว์, ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวว่า “วันที่ 30 เม.ย.เป็นวันสิ้นสุดของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงแรก และมีการประกาศต่อออกไปถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 ซึ่งตอนแรกเราตรึงและตึงไว้ก่อน ถึงความเข้มมาตรการต่างๆ ซึ่งยาวมาแล้ว 1 เดือน แต่การตรึง พ.ร.ก.ฉุกเฉินต้องยาวถึงวันที่ 31 พ.ค.แน่นอนแต่ความตึงอันเดิมที่มีมาตรการกิจการทั้งหลายต้องหย่อนลงมาบ้าง ให้สอดคล้องสถานการณ์ติดเชื้อ เพราะตอนนี้ผู้ป่วยรายใหม่เหลือเลขหลักหน่วย แต่การผ่อนคลายทั้งหลายล้วนมีผลตัวเลขติดเชื้อทั้งสิ้น เพราะการผ่อนคลายเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพาหะของโรค หากผ่อนมากเกินไป การติดเชื้อจะกลับมาเหมือนเดิม เหมือนประเทศอื่นที่ต้องกลับมาตึงเหมือนเดิม”

“มาตรการผ่อนปรน ศบค.จะกำหนดให้มีมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการ/กิจกรรม โดยกิจการคือเป็นเรื่องของผู้ประกอบการ ส่วนกิจกรรมเป็นเรื่องของรายบุคคล เช่น จะไปออกกำลังที่สวนสาธารณะ เป็นต้น ให้ทุกพื้นที่ให้ยึดปฏิบัติ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดรายละเอียดต่อไป โดยรายละเอียดของแต่ละพื้นที่มีความเข้มข้นมากกว่าได้ แต่เข้มข้นน้อยกว่ามาตรฐานกลางไม่ได้ ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานนั้น คำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก นำปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจมาประกอบการพิจารณา โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 เช่น ทำความสะอาดพื้นผิวสถานที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังทำกิจกรรม การกำจัดมูลฝอย ใส่หน้ากากผ้าอยู่เสมอ ผู้ใช้ผู้ให้บริการ การล้างมือ ระยะนั่งหรือยืน 1 เมตร ก็ต้องปรับใช้หากเปิดกิจการ เช่น นั่งกินในร้านต้องมีตรงนี้ อย่างน้อยมาตรฐานตรงนี้ข้อกำหนดต้องมีอยู่ไม่ให้แออัด” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

สำหรับกลุ่มสนามกอล์ฟและสนามซ้อมกอล์ฟ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่ายการกีฬา และที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าให้คำแนะนำผู้ประกอบการสนามกอล์ฟให้ได้มีการเตรียมความพร้อมและยึดปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยใน 3 ส่วนหลัก เมื่อมีมาตรการผ่อนปรนออกมา เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการแพร่เชื้อCovid-19 โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิการบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ให้คำแนะนำร่วมกับ นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ นายกสมาคมกรุงเทพกรีฑา, นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา, นายแพทย์มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และนายกิตติภูมิ จาวจักรศิริ บอร์ดกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา

คำแนะนำ ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และรูปแบบการให้บริการ ต้องสื่อสารข้อมูลแก่พนักงาน โดยมีการอบรมเรื่องมาตรการ และความรู้ในการสังเกตตนเองของ Covid-19, กำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคน พนักงานที่มีอาการเจ็บป่วย เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อให้หยุดงานและพบแพทย์, จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ, จำกัดจำนวนผู้มารับบริการ ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ใช้ระบบนัดจองคิวเข้าใช้บริการและควบคุมระยะเวลาใช้บริการ, จุดประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน จุดชำระค่าบริการ จัดให้มีช่องทางเข้าออกที่ชัดเจน และรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร, สถานประกอบการกำหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาด สบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะหลังจากจับธนบัตรจากลูกค้าหรือสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกาย หรือจุดที่สัมผัสร่วมกันบ่อย, พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดเสี่ยง ได้แก่ แม่บ้านทำความสะอาดห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดเตียง โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ ห้องสปา ห้องออกกำลังกาย ห้องสุขาพนักงานเก็บขนขยะ ต้องใส่ถุงมือ รองเท้า หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรค และเมื่อปฏิบัติเสร็จต้องล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์

ส่วนที่ 2 การดูแลสถานที่ ส่วนให้บริการลูกค้าล๊อปบี้ เคาน์เตอร์ บริเวณที่นั่งรับรอง โต๊ะ เก้าอี้ ต้องจัดให้มีจุดล้างมือที่สะอาดเพียงพอ หรือมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สำหรับบริการลูกค้า, จัดให้มีการทำความสะอาดชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้บริการ, สถานที่ให้บริการเช่น ห้องน้ำต้องมีความถี่ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง, สำหรับส่วนห้องปรับอากาศ จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดี มีการไหลเวียนของอากาศในอาคารที่ได้มาตรฐาน หรือมีฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรองฝุ่น PM2.5 แบคทีเรีย และไวรัสได้

และส่วนที่ 3 ผู้ใช้บริการ ต้องสื่อสารข้อมูลความรู้ คำแนะนำ การป้องกันตนเองที่เหมาะสม, ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ, สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ มีอาการไข้ ไอจาม เจ็บคอ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง หรือมาจากพื้นที่เสี่ยง หากได้รับการสอบถามด้วยวาจา ว่ามีอาการไม่สบายหรือไม่ เช่น ไอ เจ็บคอ เป็นต้น ต้องใส่หน้ากากอนามัย และมีสถานที่แยกให้บริการจากลูกค้าปกติก่อนส่งตัวไปรักษา, ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ที่บริเวณประตูทางเข้าสถานประกอบการทุกครั้งก่อนเข้ามาใช้บริการและทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ, กำหนดให้ผู้รับบริการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้ทุกครั้ง, แนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า และสิ่งแวดล้อมโดยไม่จำเป็น.