โปรบอส สุรสิทธิ์ ในวันที่ต้องซ้อมอยู่บ้าน

โปรบอส สุรสิทธิ์  แก้วทรัพย์ศักดิ์
นักกอล์ฟในโครงการ ไทยเบฟไทยทาเล้นท์
ในวันที่ต้องซ้อมอยู่บ้าน

เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติจากโรค โควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของผม นักกีฬาถ้าหากหยุดฝึกซ้อมก็อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ผมจึงปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกซ้อมตามรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ สิ่งสำคัญคือการดูแลสุขภาพ , การออกกำลังกาย พร้อมกับดูแลเรื่องอาหารการกิน ให้เหมาะสมกับร่างกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ หมั่นดูแลสุขภาพจิตให้ดี เพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขัน