โปรป่าน-จันทร์จิรา กับการฝึกซ้อม และ เตรียมร่างกาย ในช่วงสถานการณ์ โควิค-19

โปรป่าน-จันทร์จิรา
กับการฝึกซ้อม และ เตรียมร่างกาย
ในช่วงสถานการณ์ โควิค-19

การฝึกซ้อม และ เตรียมร่างกายในช่วงสถานการณ์ โควิค-19 หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 จนส่งผลทำให้กีฬาทุกประเภทต้องหยุดการฝึกซ้อม กีฬากอล์ฟก็ด้วยเช่นกัน ปิดหมดทั้งสนามซ้อม และสนามกอล์ฟ การฝึกซ้อมในช่วงนี้จึงต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ด้วยการฝึกซ้อมอยู่ที่บ้าน

ในส่วนของ โปรป่าน น.ส.จันทร์จิรา  เทียนสะอาด จะมีการฝึกซ้อมเน้นในส่วนของการปรับแนวสวิงใหม่ หรือการทำ drill นั่นเอง drill ในการ down swing และ อิมแพค ใช้การหมุนตัวที่มากขึ้น

การซ้อมลูกสั้น โดยการสร้างสถานการณ์ ต่างๆ ให้มีความหลากหลาย เช่น ซ้อมชิพลงหลุมบนพรม ซ้อมโยนลูกสั้นเข้าโกลฟุตบอลตามระยะต่างๆ