Golf NEWS

บูรพา กอล์ฟ เปิดวันแรก งัดมาตรการเข้มสุด เพื่อนักกอล์ฟทุกคน

สนามบูรพา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี กับบรรยากาศการเปิดให้บริการวันแรก นักกอล์ฟออกรอบวันแรก แค้ดดี้ทำงานวันแรก หลังจากปิดไป 1 เดือน เน้นมาตรการป้องกันโรคฯ อย่างเข้มข้น และ Social Distancing อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนปลอดโรคและปลอดภัย

พี่ไมค์ กุลธร มีสมมนต์ ผู้จัดการสนามฯ เผยมาตราการและข้อปฏิบัติสุดเข้มข้นของสนามกอล์ฟบูรพาฯแบ่งออกเป็น3ส่วน สถานที่,ผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการ
         ด้านสถานที่จัดทำดังนี้

1. จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการก่อนเข้าสถานที่ทุกครั้ง (ถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ควรเช็ค และให้ปฏิบัติตามมาตราการที่วางไว้)
2. จัดเตรียมพื้นที่ในการลงทะเบียน ของผู้รับบริการ ทุกครั้ง เพื่อกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ วันที่เข้ารับบริการ ช่วงเวลา เป็นต้น

3. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตลอดทั้งวัน
4.งดใช้บริการห้องอาบน้ำ ห้องสปา ซาวน่า อบไอน้ำ นวด ( เปิดใช้บริการเฉพาะห้องสุขา เท่านั้น)
5. ควรเตรียมจุดแอลกอฮอล์ + เจล ทำความสะอาดมือ ไว้ให้บริการตามจุดต่างๆ
6. ควรทำความสะอาด ตามซุ้มน้ำ ห้องน้ำ และจุดต่างๆ ที่ผู้รับบริการเข้าใช้

7. ทำความสะอาดรถกอล์ฟ ทั้งก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง รวมถึงลูกกอล์ฟในสนามฝึกซ้อม
8. ควรจัดเตรียมจุดกำจัดขยะ ของเสีย หน้ากากอนามัย และถุงมืออนามัย ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมตามจุดต่างๆ ของสนาม
9. ในบางสนามที่มีสนามฝึกซ้อม ควรเว้นระยะห่างของช่องให้บริการ อย่างน้อย 2-3 เมตร
10. ในส่วนของห้องอาหาร ไม่เปิดให้บริการแบบนั่งทาน มีให้บริการแค่แบบ Take Away ( ใส่กล่อง) เท่านั้น
11.ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างการเล่น และ หลังเล่น
12. ห้ามจัดการแข่งขันทุกประเภท
         ผู้ให้บริการคือบรรดาเจ้าหน้าที่สนามทุกคน

         1. ตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และแคดดี้ ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง (ถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ควรเช็ค และหยุดงานเพื่อรอดูอาการ)
2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และแคดดี้ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และถุงมืออนามัยตลอดเวลาการทำงาน


3. ควรรับจองเวลาออกรอบล่วงหน้า(ของผู้รับบริการ) และกำหนดเวลาในแต่ละกลุ่มเว้นระยะห่างอย่างน้อย 10-15 นาที แบ่งออกเป็นกลุ่มละ 4 คน โดยแคดดี้ให้บริการผู้รับบริการ 1:1 เท่านั้น
4. ควรจัดเตรียมแอลกอฮอล์สำหรับพกพาตลอดเวลาการทำงาน


5. ในขณะออกรอบควรเว้นระยะห่างระหว่างผู้รับบริการ กับ ผู้ให้บริการ อย่างน้อย 1.5 เมตร
6. การหยิบยื่นอุปกรณ์ ควรที่จะหยิบตรงหัวไม้ยื่นให้กับผู้รับบริการทุกครั้ง
7. แคดดี้ทุกคน ต้องทำความสะอาดร่างกาย ล้างมือ ก่อนและหลังออกรอบเสร็จทุกครั้ง


         ผู้รับบริการคือนักกอล์ฟที่จะมาออกรอบ
1. ควรสวมหน้ากากอนามัย และได้รับการวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยต้องไม่เกิน 37.5 องศา ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง พร้อมใช้เจลแอลกอฮอล์ ตามจุดต่างๆที่ให้บริการทุกครั้ง
2. ต้องลงทะเบียนกรอกประวัติทุกครั้งตามจุดที่สนามกำหนด
3. ต้องโทรจองเวลาในการออกรอบล่วงหน้าทุกครั้งที่จะเข้ารับบริการตามสนามต่างๆ
4. หากผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติ ควรตรวจสอบหนังสือเดินทางของตัวเอง ว่ามีอายุในการพำนักในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 15 วัน
5. ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ควรกลับบ้านทันที หลังใช้บริการเสร็จแล้ว

         สรุปมาสนามเราไม่ต้องห่วงเรื่องโควิค 19 เราเต็มที่ทุกมาตรการอย่างแน่นอน