Golf NEWS

“รักไม่จาง”ที่ บางปะกง ริเวอร์ไซด์

รักไม่จางที่บางปะกง ริเวอร์ไซค์ เกิดขี้นจาก คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนามกอล์ฟ บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับและ คุณปิติกานต์ พ่วงรอด ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของแคดดี้สนาม จึงได้นำของมามอบให้กับบรรดาแค้ดดี้เพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องไปก่อน

เนื่องจากตามคำสั่งของภาครัฐให้ปิดสนามเพื่อป้องกันโรคระบาด COVID – 19 สนามกอล์ฟได้หยุดทำการเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ทำให้ต้องปิดสนาม สำหรับผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดคือแค้ดดี้

จึงทำให้เกิดโครงการช่วยเหลือบรรดาแค้ดดี้ประมาณ 160 ชีวิต โดย คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สนามกอล์ฟ บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ ตัวแทนผู้บริหารสนามกอล์ฟฯ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง แก่น้องๆ แคดดี้ ในช่วงวิกฤต โควิด-19 โดยไม่ลืมระยะเว้นระยะห่าง Social Distancing เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สนามปิดให้บริการ

ด้าน คุณปิติกานต์ พ่วงรอด ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ ตัวแทนผู้บริหารสนามกอล์ฟฯ นำข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำมันพืช มาแจกให้น้องๆ แคดดี้ ในช่วงวิกฤต โควิด-19 โดยไม่ลืมระยะเว้นระยะห่าง Social Distancing เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สนามปิดให้บริการ