อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ พร้อมเต็มที่ หลังเปิดสนามจัดหนักให้ลูกค้า

อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จัดหนักจัดเต็ม กับโปรโมชั่นเปิดสนาม Re-Openning Best Deal  เปิดให้บริการ ในวันที่ 1 พ.ค. นี้ พร้อมกับมอบโปรโมชั่นกอล์ฟและห้องพักในราคาถูกทีสุดเท่าที่เคยมีมา Green Fee + Caddy เพียง 900 บาท เท่านั้น รับเพิ่ม ส่วนลดรถกอล์ฟทันที 50 %และคูปอง ห้องพัก Superior สำหรับ 2 ท่านในราคาเพียง 799 บาท โดยลูกค้าสามารถซื้อคูปองได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิ.ย.63 และนำมาใช้ได้จนถึง 31 ธ.ค. 63

อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ ได้ปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศของกระทรวงสารารณสุขในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 และได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 พ.ค.63 นี้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อและการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ด้วยวิธีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ได้แก่

การทำความสะอาดพื้นที่ ด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ทุก 2 ชั่วโมง,การตั้งจุดคัดกรอง สำหรับลูกค้า พนักงาน แค๊ดดี้ รวมถึงผู้ที่มาติดต่อทุกภาคส่วน ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอลฮอล์ทุกครั้ง, แค๊ดดี้และพนักงานทุกคน สวมถึงมือ หน้ากากอนามัย และ face sheild ขณะปฎิบัติหน้าที่ ตลอดเวลา, การทำความสะอาด ฆ่าเชิ้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานรับรองในการฆ่าเชิ้อไวรัสโคโรน่าทั่วบริเวณ,จัดเจ้าหน้าที่คอยเปิด-ปิด ประตูให้ลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส, มีบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือตามจุดต่างๆ ทั่วสนามและบริเวณ

การจัดทำ Social Distancing เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ได้แก่ ลูกค้าใช้บริการรถกอล์ฟจะต้องขับรถกอล์ฟด้วยตัวเอง โดยให้แค๊ดดี้ห้อยท้ายรถ,

แค๊ดดี้ต้องส่งไม้กอล์ฟให้นักกอล์ฟโดยเว้นระยะห่างไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร โดยจับในตำแหน่งหัวไม้เท่านั้น ,นักกอล์ฟต้องเป็นผู้ถือร่มเอง ในกรณีนักกอล์ฟต้องการใช้ร่ม

แค๊ดดี้ทำความสะอาดรถกอล์ฟและอุปกรณ์กอล์ฟที่หยิบจับทุกชิ้นด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชิ้อ ทั้งก่อนและหลังเล่นกอล์ฟ,ขอความร่วมมือนักกอล์ฟที่ใช้บริการทุกท่านต้องอาบน้ำหลัวจากออกรอบเสร็จทันที ก่อนกลับบ้าน โดยทางห้องล๊อกเกอร์มีบริการผ้าขนหนูฆ่าเชื้อ และจัดทำจุดเว้นระยะห่างในการใช้บริการ,บริการอุโมงค์ฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าพื้นที่และใช้บริการ  เพื่อให้นักกอล์ฟทุกท่านมั่นใจในความสะอาด ปลอดภับ ปราศจาคเชิ้อโรค ทั้งก่อนและหลังใช้บริการ

ในระหว่างการปิดให้บริการชั่วคราวตามนโนบายของภาครัฐ ทางอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ ได้เร่งปรับปรุงคุณภาพของสถานที่ งานบริการและคุณภาพของสนามอย่างเต็มที่ เพื่อรอคอยท่านนักกอล์ฟกลับมาใช้บริการ ด้วยคุณภาพสนามและงานบริการที่ดีกว่าเดิม  โดยมีการทำงานเขตกรรมสนาม ได้แก่ งานคอริ่งกรีนและเฟรย์เวย์ทั้ง 27 หลุมงานเปลี่ยนหญ้าแท่นทีออฟ งาน Vericut หญ้าและตัดรักษาระดับและสปีดกรีนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ของสนามทั้ง 3 โซน

 และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือขวัญและกำลังใจของพนักงาน ในช่วงที่เกิดวิกฤติสนามต้องหยุดให้บริการชั่วคราว การคำนึงสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่ผู้บริหารอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ เน้นย้ำจึงเกิดเป็นกิจกรรมสันทนาการและออกกำลังกายขอพนักงานในช่วงปิดสนาม เพื่อให้พนักงานมีเวลาออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ เพื่อร่างกายที่แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันต้าน COVID-19 รวมถึงการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ การที่พนักงานช่วยกันจัดทำ face shield เพื่อมอบให้ รพ.สันกำแพง เป็นต้น