ไทยเบฟฯมอบผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดประเภทแอลกอฮอล์ ให้จ.ตาก

นายอรรษิษฐ์สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายศุภภิมิตร เปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพื่อร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดประเภทแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มอบโดยตัวแทนของ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายตุลา พัฒโนทัย ผู้จัดการภาคการตลาดที่ 5 ได้นำแอลกอฮอร์ จำนวน 2,000 ลิตร มอบให้จังหวัดตากเพื่อดำเนินการไปมอบให้กับส่วนราชการอำเภอ และหน่วยงานสถานที่ราชการ และมอบให้ประชาชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดตากต่อไป