กองทัพเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากไทยเบฟ

. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากคุณ ประวิช สุขุมผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร องค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้แทนจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบให้ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563