Just Say Know

น้ำสบู่ก็ทำลาย โควิด-19 ได้

                ท่ามกลางการระบาดของไวรัส โควิด-19 ทำให้วัสดุอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัยหลายอย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึง แอลกอฮอล์ ทั้งแบบชนิดน้ำและเจล ที่จะเอาไว้ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค หลังต้องหยิบจับโน่นนี่สารพัดที่อาจจะมีเชื้อไวรัสร้ายปะปนอยู่ และด้วยความที่หายาก เจลแอลกอฮอล์ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่ต้องออกไปนอกสถานที่ แต่ถ้าอยู่บ้านหรือที่ทำงาน การล้างมือด้วยน้ำสบู่ธรรมดาๆ ก็ฆ่าเชื้อ โควิด-19 ที่ติดอยู่บนมือได้ตายราบเรียบเหมือนกัน

                ทำไมน้ำสบู่ถึงสามารถ ฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ อาจารย์เภสัชกร ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ดร.แกง” ได้โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของน้ำสบู่และไวรัส โควิด-19 ไว้ช่วงหนึ่งว่า

                “.. SARS-CoV-2 โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เป็นไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้ มีโครงสร้างหลักสามประการคือ
                1.กรดนิวคลีอิกชนิด RNA 2.capsids และ 3.การมีไขมันที่เยื่อหุ้ม Envelope ที่ได้มาจากเซลล์โฮสต์ที่อยู่โดยรอบนิวคลีโอแคปซิดของไวรัส
                โดยไวรัสมีทั้งชนิดที่มีเยื่อหุ้ม และไม่มี พวกที่มีเยื่อหุ้มจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ไม่นานนัก ซึ่งก็นับว่าโชคดีที่ไวรัสที่ระบาดในตอนนี้เป็นพวกที่มีเยื่อหุ้ม
สำหรับ Envelope เป็นเยื่อหุ้มของไวรัสที่ประกอบไปด้วย สารไขมันและโปรตีน เยื่อหุ้มของไวรัสจึงไวต่อการถูกทำลายด้วยน้ำสบู่
                โดยโมเลกุลสบู่ มีสองส่วน คือ ส่วนหัว (ที่ชอบน้ำ) กับส่วนหาง (ที่ไม่ชอบน้ำ) ส่วนหางนี้จะไปจับกับส่วนไขมันในเยื่อหุ้มของไวรัส (ไขมันก็ที่ไม่ชอบน้ำเหมือนกัน)
                เมื่อไขมันถูกแย่งออกไป เยื่อหุ้มของไวรัสจึงถูกทำลาย ไวรัสจึงไม่สามารถคงอยู่ได้..”

                เชื้อไวรัส โควิด-19 ติดต่อทาง ไอ-จาม แต่ทำไมให้ล้างมือบ่อยๆ เวลาไอหรือจาม คนเรามักจะยกมือขึ้นมาป้องปากด้วยความเคยชิน เชื้อไวรัสที่อยู่ในสารคัดหลั่งก็จะมาติดอยู่ที่มือเป็นจำนวนมาก และมีบางส่วนที่เล็ดลอดออกมากระจายอยู่พื้นที่รอบๆ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอี้ ผนัง ฯลฯ ส่วนสารคัดหลั่งจากมือคนแรก ก็จะไปกระจายอยู่ตามวัสดุที่ต้องใช้มือจับต่างๆ แล้วเมื่อมีมือคนอื่นๆ ที่มีไขมันผสมเหงื่อ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการรับไวรัส ก็จะได้ไวรัสไปอยู่บนมือเรียบร้อยแล้ว และคนเรามักจะเอามือ ขยี้ตา ลูบหน้า แคะจมูก แตะปาก ฯลฯ เฉลี่ยราว 23-26 ครั้งต่อชั่วโมง นั่นก็เพียงพอที่จะส่งต่อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้อย่างไม่ยากเย็นนัก

                ดังนั้น การล้างมือบ่อยๆ เป็นการลดความเสี่ยงโดยตรงได้เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นแนวทาเดียวกันกับที่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐอเมริกา ได้ให้คำแนะนำไว้เช่นกัน

                ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราต้องให้เวลาสบู่ในการซึมเข้าไปยังซอกเล็กๆ ตามรอยพับรอยย่นต่างๆ บนมือ อีกทั้งกระบวนการในการทำลายไวรัสของสบู่ ต้องใช้ระยะเวลาเล็กน้อย นั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที

                “..ดังนั้น ล้างมือให้ถูกวิธี อย่างน้อยๆ ใน 3 สถานการณ์ คือ
                1. ออกไปที่ทำงานกับเมื่อกลับมาที่บ้าน
                2. ภายหลังสั่งน้ำมูก ไอ จาม
                3. ก่อนรับประทานอาหารและสัมผัสอาหาร..”

                เพียงแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มเกราะป้องกันไวรัส โควิด-19 ได้อีกระดับแล้ว

( ที่มา : facebook/drkaeng )