Motoring

มิตซูบิชิไทย ร่วมคาราวานสนับสนุน น้ำมันดีเซล บี10 กับกรมธุรกิจพลังงาน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมคาราวานสนับสนุนการใช้น้ำมันดีเซล บี10 กับกรมธุรกิจพลังงาน

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายจารุกร เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวางแผนผลิตภัณฑ์ ( ร่วมกิจกรรมคาราวานรถยนต์เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล บี10 เส้นทาง กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี ที่จัดขึ้นโดย กรมธุรกิจพลังงาน โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี พร้อมประกาศยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี10 ที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศจากการลดมลพิษ พร้อมกันนี้ยังมี นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน (ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้รถกระบะและรถอเนกประสงค์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่สามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี10 ประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ่นที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงรุ่นปัจจุบัน และมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงรุ่นล่าสุด

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่ และ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ ยังสามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 โดยลูกค้าที่สนใจสามารถตรวจสอบรุ่นรถยนต์มิตซูบิชิที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/b20 หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8:30-17:00 น.