Interview

ธรรมะช่วยทำให้จิตเข้มแข็ง – ลัคณา สันติณรงค์

ลัคณา สันติณรงค์
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อดีตผู้จัดการทั่วไป สายการบิน Jet Airways (India) ประจำประเทศไทย
อดีตผู้จัดการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย สายการบิน KLM Royal Dutch Airlines

“ในสมัยเด็กน้ำฝนจะชอบตามผู้ใหญ่ คุณตา คุณยาย ไปวัด สิ่งเหล่านี้ทำให้ตัวน้ำฝนมีความเพียร จากการไปนั่งเล่น ที่วัด รอผู้ใหญ่ทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม และสิ่งนี้ค่อยๆ ซึมซับเข้ามา จนทำให้ “ธรรมะ” เป็นสิ่งที่ช่วยตัวเราในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมจิตใจให้สงบ คิดอย่างไตร่ตรอง รอบคอบ รวมไปถึงการมีร่างกายที่แข็งแรง”

“หลังจากเรียนจบปริญญาตรีก็ได้เข้าทำงานที่แรกกับ บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานด้านการตลาดแบบเชิงรุก ทำให้เด็กนักเรียนไทยที่เพิ่งจบการศึกษามานั้น ต้องมีความขยันมากเป็นพิเศษ ผนวกกับวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างทำให้วิธีคิดและการปฏิบัติแตกต่างไปจากการใช้ชีวิตในสมัยเรียนของตัวเรามาก”

ไม่นานหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานกับบริษัทใหญ่จากต่างชาติ ก็ได้ตัดสินใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ทำให้คุณน้ำฝนได้รู้จักกับกีฬากอล์ฟมากขึ้น เพราะขณะที่ศึกษาอยู่นั้นจะมีวิชาบังคับที่จะต้องออกไปเล่นกีฬากลางแจ้ง ซึ่งคนในประเทศออสเตรเลียจะเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติเป็นอย่างมาก

การศึกษาที่ต่างประเทศนั้น ต้องมีความขยันมากกว่าการเรียนที่เมืองไทยเป็นสองเท่า ทั้งเรื่องภาษา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศนั้น ทำให้ต้องใช้เวลามากพอสมควรในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในต่างประเทศ แต่เมื่อเรามีความเพียรทุกอย่างก็จัสามารถผ่านไปได้

“เมื่อจบการศึกษาก็ได้เริ่มงานกับสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines ซึ่งมีชาวต่างชาติเป็นหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกัน อังกฤษ และชาวดัตช์ โดยเฉพาะชาวดัตช์ ทำให้ตัวน้ำฝนเองปราบปลื้มมาก ทั้งระเบียบ วินัย มาตรฐานที่ดี และที่สำคัญบ่มเพาะตัวน้ำฝนจนเป็นครูการบินที่ดี”

หลังจากการเทรนสิ้นสุด ก็ได้เริ่มการทำงานในด้านการบริหาร การตลาดและการบริการ คุณน้ำฝนต้องดูแลทั้งหมด ไม่ใช่แค่ที่ออฟฟิศในประเทศ แต่เป็นเรื่องต่างๆ ในสนามบิน, ผู้โดยสาร, การขนส่งสินค้า และเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ยกเว้นเรื่องการบินเพียงอย่างเดียว ที่ต้องยกหน้าที่ให้เป็นของกัปตัน

“การทำงานกับชาวดัตช์ ทำให้เรารู้ว่าความขยันเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเรามองว่าตัวเรานั้นขยันแล้ว เขาขยันมากกว่าเรา และที่สำคัญเขายินดีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเราซึ่งเป็นผู้ร่วมงาน…”

ต่อมาธุรกิจสายการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้สายการบินพาณิชย์ต่างๆ มีการแข่งขันกันในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้ทางสายการบิน  JET AIRWAYS (INDIA) เริ่มมีการมาทาบทามให้ไปอยู่ด้วยซึ่งในขณะนั้น เราก็ได้ตัดสินใจไปหาสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆ เนื่องจากประเทศอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก ธุรกิจการบินก็กำลังเจริญเติบโตมายังพื้นที่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลางในการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

“เมื่อหลายสถาบันเริ่มเปิดคอร์สที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน ประจวบเหมาะกับในช่วงนั้นเริ่มไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆบ้าง ทำให้น้ำฝนเห็นว่าธุรกิจการบินมีความเจริญโต และเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนแล้ว บุคลากรในธุรกิจนี้ยังขาดแคลนอยู่มาก จึงเป็นสิ่งที่ทำให้กลายมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์”

“การให้ที่ดีที่สุด คือการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา เพื่อให้นักศึกษานั้นนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันสูง สภาพแวดล้อมการเป็นอยู่และวัฒนธรรมของบ้านเมืองเรา ก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพ ออกไปยังโลกภายนอก เมื่อต้องออกไปเผชิญกับชีวิตการทำงานจริงๆ ความอดทน ความเพียร จะคอยช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้”

“ความอบอุ่นในครอบครัวนั้นเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ ยิ่งถ้าบ้านไหนอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ มี พ่อ-แม่-ลูก, ปู่-ย่า หรือ ตา-ยาย นั้น จะทำให้เด็กได้ศึกษาวิถีการใช้ชีวิตทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยชรา ตัวเด็กมีความเข้าใจในสังคมที่ประกอบไปด้วยกับบุคคลหลายช่วงอายุ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นความทรงจำในวันเก่าๆ จะย้อนมาสอนตัวเด็กเอง ให้ก้าวเดินอย่างถูกต้องในสังคม”

“กีฬากอล์ฟเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้ำฝนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย จากกีฬาชนิดนี้ เริ่มจากการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง ได้ผ่อนคลายกับธรรมชาติรอบตัว และกอล์ฟก็ยังคอยสอนให้มีความซื่อสัตย์ มีการวางแผน และได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมก๊วน”

“ธรรมะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้จิตเข้มแข็ง ผนวกกับการที่น้ำฝนเป็นนักเดินทาง จึงเล็งเห็นประโยชน์ที่จะถ่ายทอดธรรมะให้แก่คนในสังคม โดยได้เป็นพิธีกรรายการ “ชีวิตไม่สิ้นหวัง” ตอนเช้าวันเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง 3 ซึ่งธรรมะนั้นแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน พยายามหาธรรมะที่พอดีกับตัวเรา แล้วชีวิตเราจะมีความสุข…”

0116 int Working 2

0116 int Working 3