การกระทำใด ที่ไม่มีโทษปรับ (ตอนที่ 1)

สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่าน

        มีนักกอล์ฟหลายท่าน สอบถามกรณีใด การกระทำใดที่ไม่ปรับโทษบ้าง ผู้เขียนได้รวบรวมไว้ในคู่มือผู้ตัดสิน ฉบับปี 2020 ในที่นี้จะนำเสนอบางเรื่องบางหัวข้อกฎ ดังนี้

3.3b การสกอร์ในสโตรคเพลย์

        – ผู้เล่นไม่ต้องรับผิดชอบในการรวมสกอร์ หรือหักแฮนดิแคป

ถ้าผู้เล่นส่งคืนสกอร์การ์ดที่เขารวมไว้ผิด หรือหักแฮนดิแคปสโตรคผิด ไม่มีการปรับโทษ

อธิบายความ  ในการแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ หากผู้เล่น ไม่ได้รวมสกอร์ 9 หลุม หรือ 18 หลุม ไม่มีโทษปรับ รวมถึงถ้าผู้เล่นไม่หักแฮนดิแคปจากกรอสสกอร์ เป็นเนทสกอร์ ก็ไม่มีโทษปรับ เพราะเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.2b ลูกกอล์ฟแตกเป็นชิ้นขณะกำลังเล่นอยู่ในหลุม

ถ้าลูกกอล์ฟของผู้เล่นแตกเป็นชิ้นหลังการสโตรค ไม่มีการปรับโทษ และไม่นับสโตรคนั้น ผู้เล่นต้องเล่นลูกอื่นจากที่ทำสโตรคไปแล้ว

อธิบายความ     ระหว่างหลุม หากผู้เล่นสโตรคลูกกอล์ฟแตกเป็นชิ้น ให้ยกเลิกสโตรคนั้น ไม่มีโทษปรับ และเล่นอีกลูกหนึ่งจากที่เดิม

6.1b ต้องเล่นลูกจากภายในพื้นที่ตั้งที

(1) ในแมทช์เพลย์ ไม่มีการปรับโทษ แต่คู่แข่งอาจยกเลิกสโตรค

อธิบายความ    ในแมทช์เพลย์ หากเล่นลูกนอกแท่นที ไม่มีการปรับโทษ แต่คู่แข่งอาจยกเลิกสโตรคนั้น และเล่นใหม่อย่างถูกต้อง

6.2b กฎพื้นที่ตั้งที

(5) ลูกไม่อยู่ในการเล่นจนกว่ามีการทำสโตรค

• อาจหยิบลูกหรือเคลื่อนย้ายลูกก่อนทำสโตรคโดยไม่มีการปรับโทษ

ถ้าลูกตกจากทีตั้งลูก หรือเคาะออกจากทีตั้งลูกโดยผู้เล่นก่อนที่ผู้เล่นทำสโตรค อาจตั้งลูกบนทีตั้งลูกอีกในพื้นที่ตั้งทีโดยไม่มีการปรับโทษ

แต่ถ้าผู้เล่นทำสโตรคกับลูกขณะลูกกำลังตกลงหรือหลังจากได้ตกลงมาแล้ว ไม่มีการปรับโทษ ให้นับสโตรคและลูกนั้นอยู่ในการเล่น

(6) เมื่อลูกอยู่ในการเล่นอยู่ในพื้นที่ตั้งที

หยิบหรือเคลื่อนที่ลูกโดยไม่มีการปรับโทษ

อธิบายความ     เมื่อลูกอยู่บนแท่นตั้งที ถือว่าลูกยังไม่อยู่ในการเล่น ไม่มีโทษปรับจากการกระทำดังกล่าว

6.4b สโตรคเพลย์

(1) ลำดับการเล่นตามปกติ

ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่นเล่นผิดลำดับ ยกเว้นว่าถ้าผู้เล่นสองคนหรือมากกว่าตกลงกันเล่นผิดลำดับเพื่อให้คนใดได้เปรียบ แต่ละคนมีโทษปรับทั่วไป

อธิบายความ     ในสโตรคเพลย์ เล่นผิดลำดับไม่มีโทษปรับ นอกจากตกลงกันเล่นผิดลำดับเพื่อให้คนใดได้เปรียบ

7.4 ลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญขณะพยายามหาหรือระบุลูก

ไม่มีการปรับโทษ ถ้าผู้เล่น คู่แข่งหรือผู้อื่นบังเอิญทำลูกของผู้เล่นเคลื่อนที่ขณะกำลังพยายามหาลูก หรือระบุลูก ถ้าเกิดขึ้น ต้องนำลูกกลับมาวางไว้จุดเดิม

อธิบายความ     ถ้าบังเอิญทำให้ลูกเคลื่อนที่ จากการค้นหาลูก ไม่มีโทษปรับ

9.3 ลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ

ถ้าแรงธรรมชาติ (เช่น ลม หรือน้ำ) ทำลูกที่หยุดอยู่เคลื่อนที่:

ไม่มีการปรับโทษ และ  ต้องเล่นลูกจากจุดใหม่

อธิบายความ   ลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติ มีมีโทษปรับ  

10.1a การตีอย่างถูกต้อง

ถ้าไม้กอล์ฟของผู้เล่นบังเอิญโดนลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง เป็นเพียงสโตรคเดียวเท่านั้น และไม่มีการปรับโทษ

อธิบายความ     หากตีอย่างถูกต้องแล้ว ลูกกระทบไม้กอล์ฟมากกว่า 1 ครั้ง  ไม่มีโทษปรับ

11.1 ลูกอยู่ในการเคลื่อนที่บังเอิญถูกบุคคล หรือถูกสิ่งกระทบภายนอก

11.1a ไม่มีการปรับโทษต่อผู้เล่น

ไม่มีการปรับโทษต่อผู้เล่นใด

อธิบายความ     ตีลูกกระทบบุคคล หรือโดนตัวเอง แคดดี้ของผู้เล่น หรืออุปกรณ์ของผู้เล่น ไม่มีโทษปรับ

12.2b ข้อจำกัดในการสัมผัสทรายในบังเกอร์

(3) ไม่มีข้อจำกัดหลังจากได้เล่นลูกนอกบังเกอร์

สัมผัสทรายในบังเกอร์โดยไม่มีการปรับโทษตามกฎข้อ 12.2b(1) และ

• เกลี่ยทรายในบังเกอร์เพื่อดูแลรักษาสนามโดยไม่มีการปรับโทษตามกฎ

อธิบายความ     หลังจากตีลูกออกจากบังเกอร์แล้ว ไม่มีโทษปรับ ถ้าไปสัมผัสทราย  หรือผู้เล่นสัมผัสทรายเพื่อรักษาสนาม

13.1c การปรับปรุงที่อนุญาตบนกรีน

ไม่มีโทษปรับ

(1)การเคลื่อนย้ายทรายและเศษดิน

(2)การซ่อมความเสียหาย

13.1d เมื่อลูกหรือที่มาร์คลูกเคลื่อนที่บนกรีน

ไม่มีโทษปรับ

(1)ไม่มีการปรับโทษสำหรับเป็นสาเหตุทำให้ลูกเคลื่อนที่โดยบังเอิญ

(2)เมื่อนำลูกเคลื่อนที่โดยแรงธรรมชาติกลับมาวาง

อธิบายความ     ไม่มีโทษปรับ หากกระดังกล่าวบนกรีน           

13.1f ต้องทำการผ่อนปรนจากกรีนผิด

(2)ต้องทำการผ่อนปรน เมื่อมีการติดขัดจากกรีนผิด ผู้เล่นต้องไม่เล่นลูกนั้นตามที่ลูกอยู่ ผู้เล่นต้องผ่อนปรนฟรีโดยการดรอปลูกเดิมนั้นหรือลูกอื่นในพื้นที่ผ่อนปรนนี้แทน

อธิบายความ     การผ่อนปรนจากกรีนผิด ไม่มีโทษปรับ

13.2a การปล่อยคันธงไว้ในหลุม

(2)ไม่มีการปรับโทษถ้าลูกชนถูกคันธงที่ปล่อยอยู่ในหลุม

(3)ข้อจำกัดของผู้เล่นที่ขยับหรือนำคันธงออกในหลุมขณะลูกอยู่ในการเคลื่อนที่

แต่ไม่มีการปรับโทษถ้าผู้เล่นให้ขยับหรือนำคันธงในหลุมออกด้วยเหตุผลอื่นใด เช่น เมื่อเขาหรือเธอมีเหตุผลเชื่อว่าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่จะไม่ชนถูกคันธงก่อนมาหยุดอยู่

อธิบายความ   พัตลูกบนกรีนไปชนคันธงที่อยู่คาหลุม ไม่มีโทษปรับ  

13.2b การนำคันธงออกจากหลุม

(2) การปฏิบัติถ้าลูกชนถูกคันธงหรือบุคคลที่เฝ้าคันธงอยู่

ลูกบังเอิญชนถูกคันธง หรือบุคคลที่นำออกไป หรือกำลังเฝ้าคันธงอยู่ ถ้าลูกอยู่ในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นบังเอิญชนถูกคันธง หรือบุคคลที่นำออกไปหรือกำลังเฝ้าอยู่ (หรือสิ่งใดก็ตามที่บุคคลนั้นถืออยู่) ไม่มีการปรับโทษ และต้องเล่นลูกตามที่ลูกอยู่

อธิบายความ     ถ้าบังเอิญเล่นลูกไปชนคนเฝ้า ไม่มีโทษปรับ

13.2c ลูกพิงคันธงในหลุม

ถ้าไม่มีส่วนใดของลูกอยู่ในหลุมลงต่ำกว่าพื้นผิวของกรีน:

» ลูกไม่ได้ลงหลุมและต้องเล่นตามที่ลูกอยู่

» ถ้านำคันธงออกและลูกเคลื่อนที่ (ไม่ว่าลูกตกลงในหลุมหรือขยับออกจากหลุม) ไม่มีการปรับโทษ และลูกต้องนำกลับมาวางที่ปากหลุม

อธิบายความ  ลูกพิงคันธงในหลุม ถ้านำคันธงออกและลูกเคลื่อนที่ ไม่มีโทษปรับ

        หากท่านมีข้อแนะนำ หรือสอบถามข้อสงสัยในกฎกอล์ฟ ได้ที่ aclassgolf@gmail.com. ยินดีค้นหาคำตอบให้ทุกท่านครับ สวัสดีครับ

วิชิต บัณฑุวงศ์
R&A Rules Instructor
A-Class Open Tournament Director