Motoring

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส แคมปัส โรดโชว์ ปี 2563

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดแสดงเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 5 แห่ง ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส แคมปัส โรดโชว์ ปี 2563 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ เทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในภาษาญี่ปุ่น “เดน” หมายถึง “ไฟฟ้า” และ “โด” หมายถึง “การขับขี่” เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือ ชุดระบบไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับที่พักอาศัย ประกอบด้วย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าเทคโนโลยีแบบ Vehicle-to-Home หรือ V2H ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจ่ายและรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะและที่พักอาศัย แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่สำหรับที่พักอาศัย

ระบบ เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยแผงโซลาร์เซลล์ นำไปชาร์จ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และในทางกลับกันยังสามารถดึงพลังงานไฟฟ้ากลับจากตัวรถ เพื่อนำไปใช้ในที่พักอาศัย จึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดการบริโภคพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และยังใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมาก