For Golf Trust

5 องค์ประกอบสูงสุดในกีฬากอล์ฟ

5 องค์ประกอบ
สำหรับความสำเร็จสูงสุดในกีฬากอล์ฟ

สวัสดีปีใหม่ 2563 สำหรับท่านผู้อ่านนิตยสารกอล์ฟฮ็อตกอล์ฟที่รักทุกท่าน ขอให้ทุกท่านไร้ทุกข์ ไร้โศก ไร้โรค ไร้ภัย สมหวังทุกประการ ร่ำรวยเงินทองและความสุขตลอดปี และตลอดไป

มีหลายๆคำถามเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟที่น่าสนใจหาคำตอบ อาทิเช่น “ทำไมนักกีฬากอล์ฟไทยตอนเด็กๆเก่ง แต่โตแล้วหายไปไหน” “ทำอย่างไรถึงจะสำเร็จในกีฬากอล์ฟให้ไปถึงอาชีพ” เป็นต้น

คำตอบอาจจะมีหลายคำตอบ ซึ่งไม่มีผิด แต่ถ้าจะเอาแบบครอบคลุมทุกคำตอบ จัดเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายๆได้ดีแบบสั้นๆมี 5 องค์ประกอบดังนี้

1.ต้องมีแรงขับภายในของตัวเอง (Passion)
แรงขับภายใน หรืออาจจะเรียกว่า มีความรัก ความชอบด้วยตัวเอง จนกระทั่งเกิดเป็นความมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากเก่ง อยากสำเร็จด้วยตัวเอง โดยไม่มีใครมาเป็นผู้ผลักดัน หรืออาจบอกได้ว่า ไม่มีใครมาบังคับ หรือชักจูงให้ชอบ ให้ฝึกฝน ให้ขยัน ทุกอย่างอยู่ในแรงขับภายในของตัวเอง ทำให้มีโอกาสไม่เลิกไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เอาชนะความยากลำบากได้

เด็กหรือนักกีฬาหลายคนเล่นกอล์ฟไม่ได้ด้วยเหตุผลนี้ เกิดจากเหตุผลว่า พ่อแม่อยากให้เล่นลึกๆ ไม่ได้รักได้ชอบอย่างมีความหลงไหล ถึงแม้จะมีศักยภาพเล่นได้ดี แต่อาจจะไปไม่สุด

2.มีพื้นฐานที่ดี (Fundamental)
การเริ่มต้นเล่นด้วยการมีเบสิคพื้นฐานที่ดี ถูกต้อง มีส่วนสำคัญที่ทำให้รู้สึกเล่นกอล์ฟสนุก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รู้สึกตัวเองมีความหวัง มีเส้นทางที่จะไป มีความเชื่อมั่น แต่ถ้าตรงกันข้าม ก็จะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นทั้งตัวเองและคนรอบข้าง ไม่สนุก

3.มีกลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ในกีฬากอล์ฟ หรือประสบการณ์ เป็นมากกว่าพื้นฐานหรือเบสิค ที่ได้ฝึกได้เรียนรู้กับสถานะการณ์ต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง กับผู้คนที่เจอะเจอ กับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านจิตใจ มีความแข็งแกร่งในด้านความคิด โดยเฉพาะต้องเป็นคนคิดบวกมีสติกับจัดการทุกๆเหตุการณ์ ทุกปัญหาที่ได้พบเจอ สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ต้องมีความสามารถสร้างช็อตการตีที่หลากหลาย เช่น ในป่า ลมแรง บนรอยดิวิด พื้นต่างระดับ เป็นต้น

4.มีสมาธิ (Concentation)
คนจะเล่นกอล์ฟได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติที่นิ่ง กับการทำอะไรได้นานๆ ซ้ำๆเดิม กับการพยายามจะทำให้ได้ ไม่เบื่อง่าย คนที่ยุกยิก ไม่นิ่ง ทำอะไรนานๆไม่ได้ เจออะไรที่ผิดปกติจะตื่นตกใจง่าย อารมณ์แปรเปลี่ยนได้ง่าย

5.มีความเชื่อมั่นในตัวเอง (Confidence)
เมื่อทุกอย่างเรียงลำดับจากข้อ 1 มาถึงข้อ 4 มาได้อย่างต่อเนื่อง สมบูรณ์แบบ ก็จะทำให้คนๆนั้นมีความเชื่อมั่นกับตัวเองที่จะก้าวเดินต่อไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ ทำอะไรด้วยความมั่นใจ ไม่วอกแวก แต่ถ้าข้อใดข้อหนึ่งไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้ความเชื่อมั่นในตัวเองขาดหายไป

องค์ประกอบ 5 ข้อ ที่สำคัญนี้ จะเป็นคำตอบได้ทุกคำตอบที่เป็นข้อสงสัย

โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์